SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Jak pohlížet na tzv. hmotnou odpovědnost ve smlouvách zaměstnanců, např. ve školských zařízeních (DDM)?

 

Hmotná odpovědnost je odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách zaměstnanci. Zaměstnanec pak odpovídá za zničení, ztrátu či jinak vzniklou škodu na jemu svěřených věcech. Jednat se může pouze o hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. V dohodě o hmotné odpovědnosti by mělo být specifikováno, které hodnoty či předměty jsou zaměstnanci svěřeny a na které se tedy také vztahuje hmotná odpovědnost. K těmto hodnotám by pak neměl mít přístup zaměstnanec, který za svěřené hodnoty neodpovídá. Je však možné, aby za svěřené hodnoty odpovídalo více zaměstnanců, pak za případnou vzniklou škodu odpovídají společně a nerozdílně, pokud se neprokáže vina jednoho z nich.

Hmotná odpovědnost může být uzavřena také ve školství a nijak se neliší od hmotné odpovědnosti ostatních zaměstnanců. Také zde se může jednat pouze o hmotnou odpovědnost za hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, které byly zaměstnancům svěřeny. Nejčastěji se jedná např. o pracovní notebook. Školy a DDM mají však občas snahu uzavírat dohody o hmotné odpovědnosti na vybavení tříd, herniček, na hračky atd. To ale nespadá mezi svěřené hodnoty a zaměstnanec s nimi nemá možnost osobně disponovat, proto se na tyto věci hmotná odpovědnost vztahovat nemůže.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení