SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Jak napsat vytýkací dopis zaměstnanci, který porušil pracovní povinnosti? Starosta obce požaduje okamžitou výpověď.

 

Vytýkací dopis je dokument, který je udělen zaměstnanci, u kterého dochází k soustavnému, méně závažnému porušování pracovních povinností, nebo který podává neuspokojivé pracovní výsledky. Upozorňuje zaměstnance na to, že v případě pokračování porušování povinností vyplývající mu z pracovního poměru nebo v případě nezlepšení pracovních výsledků s ním může být v následujících 6 měsících (resp. 12 měsících v případě neuspokojivých pracovních výsledků) rozvázán pracovní poměr dle § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákoník práce požaduje písemnou formu tohoto dopisu. Ostatní náležitosti takového dopisu nejsou žádným právním předpisem stanoveny. Z praxe a z judikatury soudů však vyplývají požadavky, které je vhodné při jeho psaní dodržet. V první řadě by měl být vytýkací dopis doručen zaměstnanci do vlastních rukou, jelikož v budoucnu může být podkladem pro  zánik pracovněprávního vztahu, ačkoliv sám o sobě není právním, nýbrž faktickým úkonem, který sám o sobě práva nebo povinnosti měnit či rušit nemůže.

Dále by ve vytýkacím dopisu mělo být detailně popsáno jednání, kvůli kterým je vytýkací dopis psán, okolnosti jednání zaměstnance a datum, kdy k takovému jednání došlo či docházelo. Zaměstnanec musí být také upozorněn na to, že v případě pokračování takového jednání s ním může být pracovní poměr rozvázán. V neposlední řadě je nutné identifikovat zaměstnance a zaměstnavatele.

Chování zaměstnance však často může být posouzeno také jako závažné porušení pracovní povinnosti, za které je možné dát zaměstnanci výpověď i bez předchozího upozornění v podobě vytýkacího dopisu [§ 52 písm. g) zákoníku práce]. To, jak bude jednání posouzeno, závisí na zaměstnavateli, tedy na řediteli školy. Upozorňujeme však, že jako závažné porušení pracovní povinnosti bývají posuzovány opravdu ty nejzávažnější případy.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení