SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Mohla byste mi prosím zjistit, jak je to s propustkou pro zaměstnance  - myšleno jako placené volno?

  1. zaměstnanec byl na lékařském úkonu, kdy mu v nemocnici řekli, že má nárok na celodenní propustku, ale na propustce nic nebylo napsáno - jen podpis s razítkem. 
  2. zaměstnanec jde s dítětem do pedagogicko- psychologické poradny na vyšetření. Má nárok na propustku - placené volno? Nejedná se o zdravotnické zařízení.

 

Co se týče návštěvy lékaře zaměstnancem, jedná se v tomto případě o „překážku v práci na straně zaměstnance“. Dle § 199 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce (dále jen „ZPR“) se dále jedná o „jiné důležité osobní překážky v práci“. Podmínky pro stanovení pracovního volna a náhrady mzdy nebo platu podrobně upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (dále jen „nařízení vlády“)

příloze nařízení vlády je uveden okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Konkrétně vyšetření nebo ošetření se nachází v bodě 1. této přílohy. Zde je stanoveno, že zaměstnanci náleží pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu

Podmínky tohoto znění tedy jsou:

  • nezbytně nutná doba
  • zdravotnické zařízení
  • nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance (tzv. nejbližší zdravotnické zařízení)
  • je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout
  • nebylo možné provést mimo pracovní dobu

Zaměstnanec by tedy měl navštívit zdravotnické zařízení, které se nachází nejblíže svému bydlišti, či pracovišti a je schopné takové vyšetření nebo ošetření provést. Od tohoto se odvíjí nezbytně nutná doba pro cestu do zdravotního zařízení a zpět. Pokud si zaměstnanec zvolí jiné zdravotní zařízení, pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu mu náleží jen za tu dobu, kterou by strávil cestou do nejbližšího zdravotního zařízení, dobou strávenou v tomto zařízení a cestou z nejbližšího zdravotního zařízení. Ostatní doba nepřítomnosti v práci je sice omluvena, ale bez náhrady mzdy nebo platu.

Obdobné platí i v případě doprovodu. Dle bodu 8. nařízení vlády náleží pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu zaměstnanci, který doprovází do zdravotního zařízení manžela, druha nebo dítě, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela.

Vše výše uvedené se vždy vztahuje ke zdravotnickým zařízením. Tato zdravotnická zařízení jsou dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „ZZS“)  „poskytovateli zdravotních služeb“. Dle § 2 odst. 1 ZZS může být poskytovatelem zdravotních služeb pouze fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb. V tomto případě se bude jednat o oprávnění udělené dle § 15 odst. 1 ZZS Krajským úřadem, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení.

To, zda se jedná poskytovatele zdravotních služeb, je možné ověřit v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb dostupném na:

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost

V případě pedagogicko-psychologické poradny se sice nejedná o zdravotnické zařízení, ale dle § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních se jedná o „školské poradenské zařízení“.

Dle bodu 8. písm. c) přílohy k nařízení vlády pro případ doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení, náleží zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení