SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Paní zástupkyně (vede mateřskou školu při naší základce) odchází na mateřskou dovolenou. Sehnal jsem zástup, ale nikdo z kolegyň si netroufá např. na zápis dětí do MŠ či sepsání závěrečné zprávy apod. Je možné, aby žena na mateřské měla vedlejší pracovní poměr (nebo dohodu), pouze na provedení takovýchto důležitých věcí?

 

Práce zaměstnankyně na mateřské dovolené není v zásadě zakázána, je však nutné dodržovat určité podmínky stanovené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ty jsou dány především kvůli ochraně zaměstnance, jeho pracovní doby, příplatků za práci přesčas atp.Největší překážkou pro výkon stejně druhově vymezené práce zaměstnankyní na mateřské dovolené, která čerpá peněžitou pomoc v mateřství, je to, že tato dávka je dávkou nemocenského pojištění. Zákon o nemocenském pojištění zakazuje vykonávat pojištěnou činnost, pokud je tato dávka čerpána.

Další limit klade zákoník práce v § 34b odst. 2, kde uvádí, že zaměstnanec nesmí v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Pokud tedy bylo vykonávání činností, jako je zápis dětí do mateřské školy či sepsání závěrečné zprávy, sjednáno v původním pracovněprávním vztahu, nemůže být tato činnost předmětem jakéhokoliv dalšího pracovněprávního vztahu s týmž zaměstnavatelem. Tento postup je vyžadován i pro dohody o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr. V případě porušení tohoto požadavku může být zaměstnavateli uložena pokuta ve výši až 300 000 Kč.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení