SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Ředitel školy může prominout úplatu za stravování dětí. Kdo tedy zaplatí (z jakých zdrojů) potraviny pro žáky, kteří se budou stravovat zdarma? Mám na mysli jen suroviny, ne energii a práci.

 

Snížení nebo prominutí úplaty za školské služby, tedy i za poskytování stravování, je upraveno v § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Je pouze na řediteli, zda tuto svou pravomoc využije. Zákon zde neříká, v jakých případech tak může učinit, je tedy na zvážení ředitele, zda a komu tuto povinnost promine.

Pokud ředitel tuto povinnost promine, je nutné nalézt “sponzora” stravování těchto dětí. Existují nadace, které obědy dětem sponzorují, jedním z nich je například projekt Obědy pro děti spolku Women for women1. Stačí, aby se škola do programu přihlásila. Obědy však nemusí platit pouze nadace, je možné najít i jiné subjekty, které budou ochotny obědy dětem platit. Škola nemůže sama vydávat peníze, které nejsou kompenzovány.

_________________

1 https://www.obedyprodeti.cz/o-projektu


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení