SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

 

Činnost Právní poradny pro školy koordinuje Mgr. Tereza Kostková.

Ředitel školy může prominout úplatu za stravování dětí. Kdo tedy zaplatí (z jakých zdrojů) potraviny pro žáky, kteří se budou stravovat zdarma? Mám na mysli jen suroviny, ne energii a práci.

 

Snížení nebo prominutí úplaty za školské služby, tedy i za poskytování stravování, je upraveno v § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Je pouze na řediteli, zda tuto svou pravomoc využije. Zákon zde neříká, v jakých případech tak může učinit, je tedy na zvážení ředitele, zda a komu tuto povinnost promine.

Pokud ředitel tuto povinnost promine, je nutné nalézt “sponzora” stravování těchto dětí. Existují nadace, které obědy dětem sponzorují, jedním z nich je například projekt Obědy pro děti spolku Women for women1. Stačí, aby se škola do programu přihlásila. Obědy však nemusí platit pouze nadace, je možné najít i jiné subjekty, které budou ochotny obědy dětem platit. Škola nemůže sama vydávat peníze, které nejsou kompenzovány.

_________________

1 https://www.obedyprodeti.cz/o-projektu


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení