SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Jak je to s návratem ředitele školy na původní pracovní pozici po ukončení jeho funkce?

Ředitel školy je do funkce jmenován zřizovatelem na dobu neurčitou. Jmenováním nezaniká původní pracovněprávní vztah mezi novým ředitelem a školou, pouze se přemění do nového. Dochází ke změně druhu práce a právního postavení. Po zániku funkce ředitele školy se opět vrátí do původní podoby, kdy by měl být bývalý ředitel školy zařazen zpět na své původní místo.1

Nejedná se tedy o dva souběžné pracovněprávní vztahy – tedy jeden založený původní pracovní smlouvou a druhý založený jmenováním – ale o jeden pracovněprávní vztah, který se pouze transformuje. Ředitel školy tedy nemůže dát výpověď z jeho původního pracovněprávního poměru, protože ten v tu chvíli neexistuje – přeměnil se do pracovněprávního poměru založeného jmenováním zřizovatele

Jestliže chce ředitel školy založený pracovní smlouvou vypovědět, může tak učinit až ve chvíli, kdy nebude ředitelem školy. V období, kdy vykonává funkci ředitele, může pracovní vztah ukončit pouze odstoupením. Odstoupením ale nezaniká původní pracovněprávní vztah založený pracovní smlouvou, končí jen jeho výkon práce na pracovním místě ředitele. Z pracovního poměru založeného pracovní smlouvou je následně možné podat výpověď, avšak až po odstoupení.

Jedná se tedy celou dobu o jeden pracovněprávní vztah, který se však v průběhu svého trvání transformuje, a výpověď/odstoupení může podat podle toho, v jaké podobě pracovněprávní vztah zrovna existuje.

Ředitel nejprve podá rezignaci z pozice ředitele starostovi. Následně podá výpověď ze strany zaměstnance s výpovědní lhůtou 2 měsíce (§ 51 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce), kterou zašle škole. Může takto učinit díky tomu, že se jedná o jednostranné právní jednání, i když ve škole není statutární zástupce. Podání výpovědi dohodou s okamžitou platností by bylo podmíněno tím, že i po rezignaci ředitele by měla škola ustanoveného statutárního zástupce, který by ji mohl přijmout – zde jde totiž o dvoustranné právní jednání.

__________________

1 epravo.cz. K délce trvání pracovního poměru ředitelů škol a školských zařízení. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-delce-trvani-pracovniho-pomeru-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni-108160.html


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení