SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Když by se chtěla paní učitelka vrátit dříve, než jí uplyne rodičovská dovolená, jsem povinna ji vzít zpět a na její původní místo?

 

Na situaci, kdy se zaměstnankyně rozhodne nastoupit zpět do zaměstnání dříve, než bylo domluveno se zaměstnavatelem, existují dva protichůdné názory. První říká, že zaměstnanec se může po rodičovské dovolené vrátit kdykoli, protože čerpání rodičovské dovolené je pouze jeho právem a nikdo ho do toho nemůže nutit, ačkoli si již dříve sjednal se zaměstnavatelem něco jiného. Dle toho druhého musí být respektováno to, na čem se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli (byť jen ústně), a zaměstnavatel tak nemá povinnost zařadit zaměstnance zpět na své pracovní místo dříve než v okamžik, který si dříve domluvili, a to především kvůli organizaci práce a pracovní smlouvě případného záskoku.1 Soudy v současné době preferují spíše první variantu, kdy předčasný návrat možný je.

Pokud byste chtěla zaměstnankyni argumentovat druhým názorem, je nutné tento velmi dobře a pečlivě odůvodnit (např. již domluvený zástup, změna je nevhodná kvůli probíhajícímu školnímu roku apod.).

K problematice přijetí na původní místo platí, že zaměstnavatel musí přidělovat zaměstnankyni práci dle pracovní smlouvy. Pokud je původní místo již obsazené, může zaměstnavatel zaměstnankyni zařadit i na jiné pracovní místo, na kterém však bude vykonáván druh práce sjednaný v pracovní smlouvě.

Pokud není možné ani jiné odpovídající zařazení, je na místě se se zaměstnankyní dohodnout na změně druhu práce nebo třeba jiné délce pracovní doby, s těmito změnami však musí zaměstnankyně souhlasit. Jestliže by zaměstnankyně se změnou nesouhlasila, nastává překážka v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce, za kterou náleží zaměstnanci náhrada platu ve výši průměrného měsíčního výdělku.

_______________

1 Viz https://aperio.cz/materska-a-rodicovska-dovolena-a-neplacene-volno/, https://advokatnidenik.cz/2019/07/16/ochrana-a-prava-zamestnankyn-na-materske-a-rodicovske-dovolene/


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení