SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Potřebovala bych poradit, jak vyřešit změny v pracovních smlouvách za zástup za mateřskou dovolenou. Stávající učitelka MŠ je na MD, dítě bude mít v srpnu 2 roky, chce se vrátit. Protože jsem se zastupující učitelkou velmi spokojená a také je pověřena jako vedoucí učitelka MŠ, chtěla bych si ji ponechat. Jak mám tuto situaci řešit? Děkuji za informaci a pomoc.

Ve chvíli, kdy zaměstnankyni končí rodičovská dovolená a vrací se do práce, je zaměstnavatel dle § 38 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, povinen jí přidělovat práci dle pracovní smlouvy. Pokud je – a i nadále bude – obsazené původní pracovní místo, může zaměstnavatel zaměstnankyni zařadit např. na jiné pracovní místo, na kterém je vykonáván druh práce sjednaný v pracovní smlouvě.

Jestliže není možné jiné zařazení podle pracovní smlouvy, může se zaměstnavatel dohodnout se zaměstnankyní na změně druhu práce nebo délce pracovní doby, případně na změně délky trvání pracovního poměru. Záleží však pouze na zaměstnankyni, zda bude s takovou změnou souhlasit. Pracovní smlouvu nelze změnit, aniž bys se změnou souhlasily obě strany. Ke změně druhu práce, který stávající učitelka mateřské školy vykonává, či ke snížení jejího úvazku je vždy nutný její souhlas, pracovní smlouva nemůže být v žádném případě změněna jednostranně.

V případě, kdy však stávající učitelka přicházející z mateřské dovolené nebude s žádnou z navrhovaných změn souhlasit, zaměstnavatel bude zaměstnanci přidělovat práci dle pracovní smlouvy (pokud je v ní stanoven plný úvazek, bude zaměstnanci přidělována práce v odpovídající výši hodin). Není-li schopen zaměstnavatel práci v této výši přidělovat nastává překážka v práci na straně zaměstnavatele, za kterou náleží zaměstnanci náhrada platu ve výši průměrného měsíčního výdělku (§ 208 zákoníku práce).

Řešením nemůže být ani výpověď z důvodu nadbytečnosti dle § 52 odst. c) zákoníku práce. Takto je možné ukončit pracovní poměr pouze v případě, že této situaci předcházela organizační změna. V případě, který popisujete, však organizační změna nenastala, na původní pracovní místo byla jen zaměstnána jiná zaměstnankyně.

Ve Vašem případě tedy bude nutné řešit situaci domluvou se stávající a případně také se zastupující učitelkou mateřské školy.

 


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení