SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

 

Činnost Právní poradny pro školy koordinuje Mgr. Tereza Kostková.

Chtěli bychom pro školní družinu na omlouvání žáků pořídit samostatný telefon, kam by mohli zákonní zástupci zasílat SMS pro omlouvání a změnu odchodů, pokud ano, mělo by to být obsaženo ve školním řádu?
Musí být nebo mělo by být stejně ještě např. dodatečně podepsáno v nějakém zvláštním sešitu každá zpráva zvlášť nebo stačí na začátku roku nechat zákonným zástupcům tuto variantu podepsat podobně jako souhlas s uváděním fotografií na webových stránkách školy...? Popř. v případě problému, úrazu... je možné si vyžádat výpis od operátora?

 

Základem pro omlouvání žáků na základních školách je § 50 odst. 1 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ten ale upravuje jen důvody absence žáka ve škole a lhůtu pro omluvení jeho nepřítomnosti. Další podmínky či náležitosti školský zákon ale neuvádí a přenechává úpravu samotné škole, která je vymezí ve školním řádu.

Těmi mohou být především způsob, jakým bude žák omlouván (telefonicky, písemně či osobně), komu bude omlouván (ředitel, třídní učitel, sekretářka) nebo důvody, kterými je možné absenci omluvit.

Jestliže má tedy být žák omlouván na pomocí SMS či telefonicky na konkrétní telefonní číslo, je vhodné toto upravit ve školním řádu. Zároveň je možné, aby byla školní družina takto informována o změně odchodu žáka, měla by však předem znát telefonní číslo rodiče, aby bylo zřejmé, že žáka omlouvá právě rodič. Doporučujeme pravidla nastavit tak, aby bylo možné žáka omlouvat pouze z takto předem rodičem poskytnutého telefonního čísla/telefonních čísel.

S takovým způsobem omlouvání rodiče nemusí dávat souhlas, školní řád je dokument, který jednostranně zavazuje i bez souhlasu. Dále už nemusí být omlouvání zaznamenáváno v sešitě, telefonické omluvení je dostatečné.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení