SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Dostala jsem dotaz ohledně zasedání školské rady, aby mohlo být online. Kdyby tam měli přístup pouze ti určití členové, ale že by se ten záznam už potom nikam neukládal.

Člen školské rady žádá o to, aby jednání byla on-line, aby se mohl připojit na jednání rady pomocí videokonference. Argumentuje tím, že zasedání zastupitelstva jsou rovněž nahrávána a zveřejňována. Já ale vidím rozdíl v tom, že zasedání zastupitelstva je veřejné, zasedání školské rady je neveřejné. Mám s připojením on-line problém i vzhledem aktuálním rozkolům mezi jejími členy. Prosím o Vaše stanovisko.

 

Zasedání školské rady upravuje § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ten pouze v odst. 7 stanoví, že zasedání školské rady se musí konat alespoň 2x ročně a svolává ho předseda školské rady. Zasedání školské rady se řídí jednacím řádem, který sama školská rada přijme nadpoloviční většinou svých členů.

Školská rada je orgán školy, který se podílí na správě škole, a to prostřednictvím zástupců zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců žáků. Zmíněné skupiny prosazují své zájmy skrze své zvolené zástupce. Školský zákon nestanoví, zda může být jednání školské rady veřejné či nikoliv, upravit by to mohl jednací řád. Domníváme se však, že veřejnost zasedání není vhodná, protože se nejedná o orgán řešící věci veřejného zájmu (tak jako na zastupitelstvu), ale věci spadající do působnosti školy. K podílení se na správě těchto věcí právě jednotlivé zastoupené skupiny ve školské radě volí své zástupce. Předseda školské rady případně může povolit účast dalších členů. Ze zasedání se pořizuje zápis, který je zveřejněn.

Stejně tak školský zákon nestanoví podmínky pro průběh jednání, toto je rovněž ponecháno pro stanovení jednacímu řádu. Pokud by tedy jednací řád stanovil, že se zasedání může konat on-line, případně hybridně tak, že se některý z členů k prezenčnímu jednání připojí pomocí videokonference, nic nebrání tomu, aby se takto zasedáno skutečně konalo. Je nutné se však řídit tím, jestli jsou zasedání dle jednacího řádu veřejná či nikoliv – dle toho by musela stejná pravidla platit i pro videokonferenci. Jestliže veřejnost není povolena (případně předseda povolil účast konkrétní osoby), není přípustné, aby se připojil kdokoliv další či aby se zasedání nahrávala a následně případně zveřejnilo. Také z on-line zasedání by se pořizoval zápis.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení