SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

 

Činnost Právní poradny pro školy koordinuje Mgr. Tereza Kostková.

V případě, že si rodiče zažádají o opakování ročníku (žák je v některém předmětu opravdu slabý):
1. nemusí mít žák nedostatečnou?
2. může mít zachováno slovní hodnocení?

 

Opakování ročníku základní školy upravuje zákon č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jestliže žák na konci druhého pololetí z určitého předmětu neprospěl, koná z tohoto předmětu opravnou zkoušku. Pokud však neprospěl ze 3 a více předmětů, opravné zkoušky nekoná a opakuje ročník - § 53 odst. 1 školského zákona (ledaže na daném stupni již ročník opakoval).

O opakování ročníku zákonný zástupce nežádá, ředitel školy o něm nerozhoduje. Opakovat ročník na žádost zákonného zástupce lze, avšak jen tehdy, když jsou k tomu dány vážné zdravotní důvody a žádost je doložena doporučujícím vyjádřením odborného lékaře. O takové žádosti pak rozhoduje ředitel (§ 52 odst. 6 školského zákona).

Žák může být hodnocen klasifikačním stupněm, slovně, nebo kombinací těchto způsobů. Způsob hodnocení stanoví ředitel školy, musí s ním však vyjádřit souhlas školská rada (§ 51 odst. 2 školského zákona).

Odpovědí na Váš dotaz tedy je:

  1. K tomu, aby žák mohl opakovat ročník základní školy, je nutné, aby neprospěl alespoň ze tří předmětů (nebo neuspěl u opravné zkoušky), žádost zákonného zástupce na opakování ročníku nemá vliv.
  2. Hodnocen může být jak slovně, tak klasifikačním stupněm, musí to být ale v souladu s rozhodnutím ředitele školy. 

 


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení