SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Jakou roli hraje zřizovatel při vyhlášení stávky školy?

 

Právo na stávku zaručuje Listina základních práv a svobod v čl. 27 odst. 4. Učitelé mohou stávkovat jak v rámci odborové organizace, tak jako jednotlivci. Kvůli organizaci je vhodné, aby učitelé, kteří se zamýšlejí do stávky zapojit, informovali o tomto svém záměru zaměstnavatele. Ředitel školy pak vyhodnotí, jestli postačí provoz školy omezit, nebo jestli bude kvůli vyššímu počtu zúčastněných na stávce nutné provoz po dobu trvání stávky přerušit.

Tento postup není upraven zákonem, je proto důležité, aby školy upravily provoz po dobu trvání stávky dostatečně dopředu. Školské odbory vydaly k organizaci stávky návod, který má zaručit co nejméně chaotický postup. Účastníci stávky by tak měli dát řediteli školy dopředu vědět, zda se stávky zúčastní, ten následně vyhodnotí, jaká další opatření budou potřeba. Sám ředitel školy se rovněž může stávky zúčastnit.

Školské odbory ve vydaném dokumentu1 požadují, aby ředitel školy oznámil přerušení provozu školy zřizovateli a rodičům dětí alespoň 3 dny předem. Zřizovatel však toto oznámení pouze vezme na vědomí, není mu uložena povinnost jakkoliv zajistit vzdělávání žáků na stávkový den. Nemusí tedy činit žádné další kroky a při vyhlášení stávky tedy nehraje téměř žádnou roli.

___________________

1 ČMOS PŠ. Výstražná jednodenní stávka. Dostupné z: https://skolskeodbory.cz/vystrazna-jednodenni-stavka


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení