SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Byla za mnou paní ředitelka mateřské školy, že si chce založit  živnost a podnikat.

Proto se chci zeptat, zda to právní předpisy umožňují.Podle § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen “zákoník práce”) je ředitel mateřské školy vedoucím zaměstnancem -  statutárním orgánem. Ředitel mateřské školy není veřejným funkcionářem podle § 2 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 

Obecně lze říci, že zákoník práce nebrání zaměstnanci v tom, aby vedle svého zaměstnání vykonával i jinou výdělečnou činnost. Pokud se však předmět činnosti zaměstnavatele a jiné výdělečné činnosti je shodný, zaměstnanec k výkonu jiné výdělečné činnosti potřebuje předchozí písemný souhlas zaměstnavatele (§ 304 odst. 1 zákoníku práce). Nedostatek písemné formy způsobí neplatnost tohoto právního jednání (§ 582 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Zaměstnavatel má možnost souhlas odvolat. Odvolání souhlasu musí být písemné a zaměstnavatel v něm musí uvést důvody změny svého rozhodnutí (§ 304 odst. 2 zákoníku práce). Souhlas i odvolání tohoto souhlasu musí být zaměstnanci doručeno. Omezení souběhu se netýká činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké. 

Pokud se tedy předmět činností neshoduje, může zaměstnanec tuto jinou výdělečnou činnost vykonávat bez omezení a nemá ani povinnost zaměstnavatele o tomto informovat.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení