SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Žákyně 8. ročníku ze zdravotních důvodů opakovala 1. ročník. Nyní se na mě jako ředitelku školy obrátila její zákonná zástupkyně s tím, že dívka bude pokračovat do 9. ročníku, aby získala základní vzdělání. Tvrdí, že když dívka opakovala ze zdravotních důvodů, automaticky může pokračovat do 9. ročníku. Rozlišuje se, z jakých důvodů (prospěchových, nebo zdravotních) žák ročník opakoval?

Povolení pokračování v základním vzdělávání žáka i poté, co již byla splněna jeho povinná školní docházka, je možné a upravuje ho § 55 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

O toto povolení musí požádat zákonný zástupce nezletilého žáka, a to ve všech případech. Na pokračování v základním vzdělávání totiž neexistuje právní nárok. O žádosti pak rozhoduje ředitel školy, který zváží důvody uvedené v žádosti spolu s dosavadními výsledky vzdělávání žáka. Rozhodnutí v této věci je správním rozhodnutím. Ředitel školy může povolit pokračování nejdéle do konce školního roku, ve kterém žák dovrší 18 roku věku.

Je tedy irelevantní, zda žákyně opakovala první ročník z prospěchových či zdravotních důvodů. Zákonný zástupce Vám jako ředitelce školy bude muset podat žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání, na základě které bude poté rozhodováno.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení