SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Zaměstnanec byl v době pracovní neschopnosti přistižen na stavbě domu, jak v této situaci postupovat?

 

 

To, jaké právní kroky je možné učinit, záleží na tom, jestli je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti prvních 14 dní, kdy je mu poskytována náhrada mzdy zaměstnavatelem, nebo je v dočasné pracovní neschopnosti déle, a tedy je mu poskytováno nemocenské.

V prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti (tedy v době, kdy zaměstnanci náleží náhrada platu ve výši 60 % jeho průměrného výdělku) má zaměstnavatel právo kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje režim dočasně práce neschopného, zda se zdržuje v místě, které uvedl ošetřujícímu lékaři, který neschopenku vystavil, a zda dodržuje režim vycházek (§ 192 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Po prvních 14 dnech je zaměstnanci poskytováno nemocenské příslušnou správou sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel tak může dát podnět ke kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti právě příslušnému orgánu nemocenského pojištění.

Kontrola lze v praxi provést návštěvou zaměstnance, který musí předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti od lékaře. O kontrole a zjištění sepíše zaměstnavatel záznam. Kvůli předejití sporů je lepší, když budou při kontrole přítomni alespoň další dva zaměstnanci, kteří mohou případně poskytnout svědeckou výpověď. Pokud zaměstnavatel zjistí, že zaměstnanec porušil režim dočasně práce neschopného, má dvě možnosti následného postupu. Prvním z nich je snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy nebo platu (§ 192 odst. 5 zákoníku práce), tím druhým pak doručení výpovědi s poskytnutím náhrady mzdy nebo platu (§ 192 odst. 6 zákoníku práce).

Výpověď daná zaměstnavatelem se v takovém případě řídí § 52 písm. h) zákoníku práce, který říká, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, porušil-li zvlášť hrubým způsobem povinnost stanovenou v § 301a zákoníku práce. Touto povinností je právě dodržování stanoveného režimu v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti, pokud jde o povinnosti dodržovat režim práce neschopného, zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Neuplatní se zde ochrana zaměstnance proti výpovědi, která mu obyčejně v době pracovní neschopnosti náleží (§ 53 odst. 1 písm. a zákoníku práce), tato výjimka je výslovně stanovena v § 54 písm. d) zákoníku práce.

Pokud by zaměstnavatel přistoupil k řešení situace výpovědí, musela by být tato doručena zaměstnanci do jednoho měsíce od chvíle, kdy se poprvé dozvěděl o porušení jiných povinností dle § 301a zákoníku práce. Tato podmínka je stanovena v § 57 odst. 1 zákoníku práce.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení