SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Jsou zákonní zástupci povinni informovat školu, že je dítě medikováno?
Může škola, když posílá žáka do pedagogicko-psychologické poradny, poradně sdělit, že je dítě medikované?

Ustanovení § 21 odst. 3, písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví, že zákonní zástupci nezletilého žáka jsou povinni informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka, jeho zdravotních obtížích nebo podobných skutečnostech, které mohou mít vliv na vzdělávání. Rodiče tedy musí školu informovat o tom, že žák užívá léky, i když není třeba, aby mu léky podával/a učitel/ka nebo jiný zaměstnanec školy.

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) má za úkol zjistit obtíže při výchově a vzdělávání dítěte, posuzují školní zralost žáka, jeho školní neúspěšnost, výchovné obtíže, studijní předpoklady žáka a další. K tomu je třeba, aby PPP měla dostatek informací, které jí pomohou skutečný stav dítěte zjistit. Takovou informací může být i údaj o medikaci žáka, vzhledem k tomu, že může mít vliv na jeho vzdělávání.

Potřebnost této informace si vyhodnotí PPP. PPP si poté vyžádá nezbytné informace od zákonných zástupců žáka, případně od školy. Zákonný zástupce ale musí dát k předání údajů PPP od školy souhlas. Škola nemůže předat tyto informace, aniž by s tím souhlasil zákonný zástupce žáka.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení