SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

1) Existuje varianta, že by mi s jako ředitelce školy koncem jmenování skončil pracovní poměr, a nebyla bych automaticky zaměstnancem školy?

2) Jaká situace nastane v případě, že jsem původně ve škole nebyla zaměstnaná a před 6 lety s nástupem do školy na místo ředitelky jsem obdržela pouze jmenování? Žádnou pracovní smlouvu nemám. 

3)  V případě, že bych automaticky pokračovala po zániku jmenování jako učitelka, tak kdo a kdy se mnou sepíše pracovní smlouvu?

4) Mohu v současné době, ještě před zánikem jmenování, sepsat sama se sebou pracovní smlouvu na pozici učitel (s plným úvazkem), když v současnosti mám pouze 6 hodin přímé vyučovací povinnosti?

 

 

Ředitel školy je do své funkce jmenován na dobu neurčitou. Zřizovatel však může na jeho místo vyhlásit konkurs, a to v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy (§ 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Období, kdy může zřizovatel vyhlásit konkurs tedy trvá 3 měsíce.

Jmenováním nového ředitele školy však nekončí pracovní poměr mezi teď již bývalým ředitelem a zaměstnavatelem (tj. novým ředitelem školy). Zaměstnavatel musí bývalému řediteli nabídnout jinou práci odpovídající jeho kvalifikaci a zdravotní způsobilosti, a to i v případě, že dříve nebyl ředitel školy jejím zaměstnanec. Jestliže škola nemá vhodné pracovní zařazení pro ředitele, nebo jestliže ředitel nabídnutou práci odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) – lze tedy pracovní poměr ukončit pro nadbytečnost [§ 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce]. 

Pracovní poměr však automaticky pokračuje po zániku funkce ředitele, a to ze zákona (§ 73a odst. 2 zákona č.  262/2006 Sb., zákoník práce). Pracovní poměr je zákonem založen mezi zaměstnavatelem (nový ředitel školy) a zaměstnancem (končící ředitel školy). Následně mohou být pracovní smlouvou mezi těmito subjekty upraveny podrobnosti pracovního poměru. Pracovní poměr tedy trvá, avšak zaměstnanci může být z tohoto pracovního poměru dána výpověď pro nadbytečnost. Do chvíle případného skončení pracovního poměru pro nadbytečnost je dána překážka na straně zaměstnavatele, za kterou náleží zaměstnanci náhrada platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).

Tato skutečnost je také jedním z důvodů, proč ředitel školy nemůže v takovémto případě podepsat pracovní smlouvu sám se sebou. Pracovní poměr nemůže takto uzavřenou pracovní smlouvou vzniknout. Pracovní poměr, respektive povinnost nabídnout řediteli školy zařazení na odpovídající místo, totiž vzniká již ze zákona.1) 

________________

1) Nález ÚS ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. IV.ÚS 3085/15.

 


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení