SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

V letošním roce plánuje obec rozsáhlou rekonstrukci budovy mateřské školy, a to hned od 1. července. Rekonstrukce potrvá zřejmě celé dva měsíce. Chtěla bych se zeptat, zda lze takto provoz přerušit na celé dva měsíce i bez toho, abychom zajišťovali provoz v jiných mateřských školách mimo obec (v obci je pouze jedna MŠ).

 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy upravuje § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.§ 3 odst. 1 vyhlášky počítá s možností přerušit provoz MŠ v červenci nebo srpnu, případně v obou měsících. Ředitel školy má v první řadě povinnost projednat toto přerušení se zřizovatelem.

Dále by měl povinnost také projednat s řediteli jiných mateřských škol v obci možnost vzdělávání dětí spadajících do jím řízené MŠ v době přerušení. Pokud však v obci jiná MŠ není, tato povinnost z logiky věci odpadá. V informaci o přerušení provozu pak bude uvedeno, že v obci nejsou jiné MŠ, s nimiž by ředitel možnost vzdělávání dětí v době přerušení musel projednat.

Do 28. 02. 2006 platilo, že na základě písemné žádost zákonného zástupce dítěte měl ředitel MŠ povinnost zabezpečit ve spolupráci se zřizovatelem pobyt tohoto dítěte v jiné MŠ. K naplnění této povinnost ale ředitelé reálně neměli dostatečné nástroje (neboť ředitele jiných MŠ, která provoz nepřerušila, nebylo možné nijak nutit, aby „cizí“ žáky na přechodnou dobu přijali) a tak byla taková povinnost s nabytím účinnosti novelizační vyhlášky č. 43/2006 Sb. k 01. 03. 2006 zrušena.

Přerušit provoz MŠ na celé dva prázdninové měsíce tedy lze. Ředitel má povinnost projednat toto přerušení se zřizovatelem a následně řádně a včas zveřejnit informaci o přerušení. Ředitel ani zřizovatel naproti tomu nemají povinnost zabezpečit vzdělávání žáků po dobu přerušení v jiné MŠ.  

 


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení