SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Je povinností ředitele přijmout žáka žádajícího o přestup, pokud škola, do které chce žák přestoupit, není jeho spádovou školou, a zároveň má volnou kapacitu?

 

Problematiku přestupu žáka z jedné základní školy do jiné upravuje § 49 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Ten říká, že o přestup žádá žák zastoupený svým zákonným zástupcem ředitele školy, do které hodlá přestoupit. O přijetí žáka pak rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, naopak ředitel školy, ze které žák přestupuje, o přestupu nijak nerozhoduje.

Pravomoc rozhodnout o přestupu má tedy ředitel „nové“ školy, který musí při rozhodování o přijetí či nepřijetí aplikovat vždy stejná kritéria, stejné případy by měly být posuzovány stejně. Tento princip se uplatní na základě § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, protože rozhodnutí ředitele je výkonem státní správy (§ 165 odst. 2 písm. e) školského zákona), který správní řád upravuje.

Žák plní povinnou školní docházku ve spádové škole, pokud jeho zákonný zástupce nezvolí jinou než spádovou školu. Vymezení pojmu „spádová škola“ má význam především v případě, kdy kapacita školy je nižší než počet hlásících se žáků (§ 36 odst. 7 školského zákona). Přednost k přijetí pak mají žáci s trvalým místem pobytu ve školském obvodu dané spádové školy.

Povinnost ředitele vyhovět žádosti o přestup je daná pouze v případě, kdy žák mění bydliště do jiného školského obvodu a spádová škola tohoto obvodu nemá naplněnou kapacitu. Pokud však žák žádá o přestup z jiných důvodů, nemá ředitel povinnost vyhovět jeho žádosti, a to ani v případě, že není naplněna kapacita ročníku, do kterého žák přestupuje. Ředitel tedy může odmítnout žádost žáka o přestupu, odmítavé stanovisko však musí být důkladně odůvodněno tak, aby bylo přezkoumatelné. Jak je již zmíněno výše, kritéria pro (ne)přijetí by měla být vždy pro všechny žáky stejná.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení