SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Je možné nepřijmout do spádové mateřské školy dítě, které bude od září plnit povinné předškolní vzdělávání a žádost o přijetí podal až po vyhlášení výsledků zápisu ? Navýšení kapacity není možné.

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb. v § 34a odst. 2 (dále jen ŠKZ) sice určuje, že dítě, které má povinné předškolní vzdělávání, se vzdělává ve spádové mateřské škole, nicméně za předpokladu, že jej zde rodič do této školky přihlásí.

Dále je v § 34 odst. 2 uvedeno, že zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Rodič v tomto případě přihlásil dítě až po vyvěšení výsledů zápisu, tedy až po 21. 5. 2024, což bylo již po ukončení zápisu. Mateřská škola je oprávněna přijmout dítě i po ukončení zápisu, a dokonce se již nemusí řídit kritérii vydanými pro tento zápis, nicméně to je možné jen v případě volných kapacit.

Jelikož v tomto případě došlo k pozdnímu podání přihlášky a kapacita mateřské školy již byla zcela naplněna, nezbývá nic jiného než rozhodnout o nepřijetí dítěte.

Toto rozhodnutí ředitele o nepřijetí dítěte do mateřské školky je rozhodnutím správního orgánu, vůči kterému je možné odvolání. Z tohoto důvodu je třeba, aby rozhodnutí bylo řádně odůvodněno a účastník řízení byl poučen o právu na odvolání.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení