SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Při loňském zápisu do MŠ nemohlo být z kapacitních důvodů jedno spádové dítě mladší 3 let přijato, v současnosti to již kapacita MŠ umožňuje. Zákonný zástupce zvažuje, zda dítě začlení do předškolního vzdělávání ještě v tomto školním roce 2022/2023, nebo až od 1. 9. 2023.


Jak, prosím, postupovat:

 

  • pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě "začlenit" do MŠ ještě v tomto školním roce 2022/2023?
  • pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě "začlenit" až od 1. 9. 2023 – musí zákonný zástupce k zápisu do MŠ na nový školní rok a tím pádem i znova k lékaři z důvodu vyjádření lékaře o řádném očkování? Nebo mohu využít tento dokument z loňského roku? 

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijímány děti, které dovršily alespoň 2 roky věku. Dvou let musí dítě dovršit před začátkem školního roku, na který je přijímáno. Pokud se tak nestane, nemělo by být do mateřské školy přijato.

Přijímány jsou primárně děti, které se zúčastnily zápisu v období od 2. do 16. května předcházejícího školního roku. Jestliže má mateřská škola dostatek kapacity, může přijmout dítě, které podá přihlášku, i v průběhu školního roku (§ 34 odst. 7 školského zákona).

Jestliže dítě splnilo podmínku dovršení alespoň dvou let věku před začátkem školního roku, avšak nebylo přijato z důvodu nedostatečné kapacity, je možné ho přijmout do mateřské školy i nyní, pokud se pro něj kapacitu uvolnila. Lze tak učinit na základě přihlášky podané v květnu (§ 101 a násl. zákona č. správní řád). Nové řízení o takto podané žádost může být zahájeno, pokud bude žádosti vyhověno. Jestliže má tedy nyní školka kapacitu, a tedy by původní žádosti mohlo být nyní vyhověno, zahájí ředitel školy řízení o této žádost z moci úřední a vyhoví jí.

K žádosti však musí být připojen také dokument osvědčující, že dítě bylo očkováno proti stanoveným onemocněním (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Doklad o očkování se nevyžaduje u dětí, pro které je předškolní docházka povinná.

Pokud by dítě bylo na základě takto podané přihlášky nyní přijato, avšak nezačalo by skutečně školu navštěvovat (začalo by školku navštěvovat až od 1.9.2023), není to závadou – nebude nutné podávat znovu přihlášku, a tedy ani dokumenty prokazující očkování dítěte. 

V případě, kdy se rodiče předem rozhodnou, že dítě bude navštěvovat školku až od příštího školního roku, měla by být přihlášky k předškolnímu vzdělávání podána v řádném termínu stanoveném mateřskou školou. K této přihlášce připojí dokument osvědčující očkování dítěte. Stále se může jednat o ten stejný dokument, nemusí žádat lékaře o vystavení nového.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení