SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Zákonný zástupce podal žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte, které dovrší 6 let v říjnu. V současné době čekáme na stanovisko pedagogicko-psychologické poradny. Můžete mi poradit, jak správně postupovat? Mohu přijmout toto dítě a vyčkat na dodání podkladu z poradny nebo musím od určitého termínu přerušit správ. řízení?

 

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, platí, že dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou dřívějšího přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Ze znění citovaného ustanovení lze tedy dovodit, že striktně podle práva bez existence doporučení školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“) nelze o přijetí daného dítěte rozhodnout. Školský zákon nestanoví zvláštní lhůtu pro rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, použije se tedy § 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle nějž je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

V případě, že nelze získat potřebné vyjádření ŠPZ a z toho důvodu by nebylo možné vydat rozhodnutí do 30 dnů, je na místě přerušit řízení podle § 64 odst. 1 písm. e) správního řádu. Po získání vyjádření ŠPZ pak ředitel bez zbytečného odkladu rozhodne o ne/přijetí daného dítěte.

V případě, že ředitel školy nemá žádné pochybnosti o tom, že jde o přiměřeně tělesně i duševně vyspělé dítě, může na svoji odpovědnost dítě přijmout s tím, že doporučení ŠPZ bude dodáno následně. Pokud pochybnosti existují, lze výrazně doporučit využít formální postup.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení