SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Mohu v mateřské škola jmenovat 2 zástupkyně (např. pro věci provozní a pro personální), abych jim mohla o 1 hodinu ponížit úvazek a hodiny přidat je jiné pracovnici? Jsme MŠ se 4 třídami. Je to tak v pořádku?

 

Zástupce ředitele školy jmenuje na místo zástupce ředitel školy, stejně tak on vybírá počet zástupců. Zástupců ředitele školy by mělo být tolik, kolik odpovídá administrativní a jiné zátěži školy. Pokud je dle Vašeho uvážení vhodné mít dva zástupce, můžete je takto jmenovat.

Zástupci ředitele školy se pak snižuje počet hodin přímé pedagogické činnosti (dále jen PPČ). Počet hodin, o které je PPČ snížena, je stanoven nařízením č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Tento předpis stanoví tzv. banku odpočtů, tedy maximální počet hodin PPČ, o které může být libovolnému počtu zástupců dohromady snížen týdenní počet hodin PPČ. Pro mateřskou školu se 4 jednotkami (třídami) činí banka odpočtů 11 hodin. Maximálně tedy zástupcům ve Vaší mateřské škole může být PPČ snížena dohromady o 11 hodin, jak konkrétně toto rozvržení stanovíte, je na Vás.1Počet hodin PPČ může snížit i o méně než 11 hodin, tedy každému jen o 1 hodinu, jak uvádíte. Záležet bude především na administrativní náročnosti výkonu práce zástupce ředitele. Úvazek tohoto zaměstnance však zůstane stejný, namísto přímé pedagogické činnosti bude zástupce ředitele vykonávat náplň práce zástupce.

Je-li to nezbytné – pokud ostatní zaměstnanci ve svém rozsahu přímé pedagogické činnosti nepokryjí hodiny přímé pedagogické činnosti – může škola přijmout dalšího zaměstnance, nebo může hodiny přímé pedagogické činnosti vykonávat jiný pracovník, kterému by se buď zvýšil úvazek (nebyl-li jeho dosavadní úvazek plný), nebo by vykonával práci přesčas.

_________________

1 Metodický materiál k postupu stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy a školského zařízení, č.j. MSMT-11765/2022-1. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/05/METODI1.pdf

 


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení