SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

V případě zkrácení pracovního úvazku z důvodu personálního u paní ředitelky z mateřské školy se jí krátí i příplatek za vedení? I když jí množství práce za vedení neubude.

Příplatek za vedení je součástí platového výměru a je nárokovou složkou platu všech vedoucích zaměstnanců. Jeho výše se stanovuje podle stupně řízení a náročnosti řídící práce v rámci příslušného procentuálního rozpětí. Stupeň řízení je dán složitostí organizační struktury školy odpovídající rozsahu a členitosti zajišťovaných činností. Na platovém výměru se uvádí částkou v korunách, nikoli v procentech z platového tarifu. V případě zkráceného pracovního úvazku ředitele se dle § 80 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce adekvátně krátí i příplatek za vedení.1

______________________

1 MŠMT: Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů, 2022, s. 8. Dostupné z:https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/04/01_Metodicke_doporuceni_pro_zrizovatele_k_odmenovani_reditelu.pdf


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení