SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Včera se na mě při jednání Rady rodičů při naší škole obrátil otec dítěte ve 3. třídě, že by rád navštívil vyučovací hodinu paní učitelky, aby se na vlastní oči přesvědčil, jak probíhá výuka. Kdo má pravomoc mu případně přítomnost ve výuce povolit? Je v souladu s ochranou osobních údajů a ochranou osobnosti nejen paní učitelky, ale i ostatních žáků, druhého pedagoga ve třídě a asistenta pedagoga, aby tento rodič třídu navštívil bez předchozího souhlasu rodičů ostatních žáků či může pouze vedení školy oznámit, že má tento záměr, a do třídy přijít?

 

Právo rodiče na přítomnost ve vyučovací hodině není žádným právním předpisem stanovena. Na přítomnost ve vyučování neexistuje nárok. To, zda bude rodiči takováto účast povolena, záleží na domluvě rodiče s ředitelem školy, případně s daným vyučujícím. Obvykle je pak rodiči povoleno zúčastnit se konkrétní vyučovací hodiny (případně více hodin), nikoli náhodná nahodilá návštěva. Ředitel školy totiž zodpovídá za bezpečnost žáků (§ 28 školského zákona), navíc není žádoucí, aby byl průběh hodin narušován náhodnou návštěvou rodiče.

Ve vztahu GDPR je nutné zhodnotit, jaké osobní údaje by se rodič případně dozvěděl. Typicky by to mohla být známka žáka. Učitel by tedy v průběhu hodiny, ve které je rodič přítomen, neměl sdělovat známky dětí tak, aby se je rodič dozvěděl. U učitele nebo asistenta pedagoga pravděpodobně nehrozí sdělení osobních údajů rodiči.

Ochrana osobnosti je upravena v § 80 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pouhá přítomnost rodiče ve výuce žádným způsobem neporušuje ochranu osobnosti žádné z přítomných osob a není tak třeba, aby k tomu dávali svolení. Rodič si však nesmí průběh vyučování žádným způsobem nahrávat či pořizovat fotografie bez souhlasu přítomných.

Přítomnost rodiče ve výuce je tedy možné připustit, je však žádoucí se dohodnout na návštěvě konkrétní vyučovací hodiny. Není tomu překážkou ani úprava v oblasti GDPR nebo ochrany osobnost. Rodič by zároveň neměl do výuky vstupovat či ji narušovat.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení