SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

S kým je možné řešit absenci žáka, pokud ho jeho zákonný zástupce řádně omluví, ale je zřejmé, že se školní docházce vyhýbá z jiných důvodů, např. místo výuky jede na výlet do Brna.


Jak je možné tento problém řešit? Se zákonným zástupcem to nejde, poněvadž ten absenci omlouvá. Jako důvod uvádí nemoc dítěte, ale z FB je zřejmé, že dítě bylo na výletě a nemocné není.

Základem pro omlouvání žáků na základních školách je § 50 odst. 1 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ten říká, že důvody absence žáka ve škole musí zákonný zástupce doložit do 3 dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Další podmínky či náležitosti školský zákon ale neuvádí a přenechává úpravu samotné škole, která je vymezí ve školním řádu.

Při déle trvající absenci, ač omluvené, může ředitel školy chtít prověřit pravost důvodů vymezených v omluvence. Po překročení určitého počtu omluvených hodin je možné žáka neklasifikovat či požadovat jeho přezkoušení. To však jen v případě, že jsou takové podmínky stanovené ve školním řádu.

Zvýšená neomluvená absence (nad 10 neomluvených hodin) je předmětem projednání výchovné komise, absence nad 25 hodin je považována za zanedbání školní docházky a je o tom vyrozuměn OSPOD. Takovýto postup je však stanoven pro případ neomluvených hodin, případně pro případ, kdy se prokáže nepravost důvodů uváděných v omluvence. V každém případě však doporučujeme jednat o této situaci si rodiči a snažit se jim vysvětlit nevhodnost takového jednání.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení