SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Prosím o radu. Na vícedenní výlet v mateřské školce jedou jako dozor i dvě maminky. Jakou s nimi uzavřít smlouvu, aby mohly být dozorem a jak poté napsat, že se zříkají platu/mzdy (pokud je to možné). Pořádáme takový výlet ve školce poprvé a nejsem si úplně jistá, jak postupovat. A jako výjimková škola nemáme nadbytek financí.

 

§ 5 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání určuje pravidla pro stanovení počtu učitelů k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání (např. na školním výletě). Maximální počet dětí na jednoho učitele v běžných třídách činí 20 dětí a podle § 5 odst. 3 vyhlášky MŠMT ho může ředitel výjimečně zvýšit až o 8 dětí. Tato pravidla je nutno v každém případě dodržet, bez ohledu na přítomnost jiných osob na mimoškolní akci.

Podle § 5 odst. 4 vyhlášky MŠMT při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech určí ředitel k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

S rodiči, kteří budou učitelům s dozorem pomáhat, je tedy nutné uzavřít některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (nejlépe patrně dohodu o provedení práce).1,2 V případě pracovněprávního vztahu nelze vykonávat práci bez nároku na odměnu, odměna navíc nesmí být nižší než minimální mzda ve smyslu § 111 zákona č 262/2006 Sb., zákoník práce.

Dotyčné osoby mohou uzavřít se školou darovací smlouvu podle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, a darovat částku ve výši odměny nebo její části škole. Kromě právních předpisů je nutné respektovat také podmínky zřizovací listiny pro přijetí daru, pokud je zřizovací listina upravuje. Pokud bude dar vyšší než 1000 Kč, je možné si ho následně při podávání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob odečíst od základu daně.

__________

1) VALENTA, Jiří. Právní rámec řízení škol a školských zařízení. Čtvrté vydání. Karviná: Paris, [2018]. ISBN 978-80-87173-41-1, s. 340 – 354.

2) Podobně § 3 odst. 1 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, stanoví že bezpečnost a ochranu zdraví žáků zabezpečuje škola svými zaměstnanci.
SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení