SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Rada obce se rozhodla, z důvodu probíhajícího vyšetřování ředitele školy a nemožnosti zkontrolovat údaje z účetnictví základní školy, neschválit účetní závěrku školy s tím, že by její schválení bylo odloženo. Je možné takto postupovat?

 

Řádná účetní závěrka se uzavírá nejpozději do 6 měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje. Pokud je tedy účetním obdobím kalendářní rok a posledním dnem tohoto období 31. prosince, musí být účetní závěrka schválena nejpozději 30. června následujícího roku (§ 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve spojení s § 28 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek). Pozdější nebo dodatečné schválení účetní závěrky není možné.

Neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace je pochybením zřizovatele.1 Pokud nebyla schválena účetní závěrka, nedošlo tak ani ke schválení výsledku hospodaření. Je však možné provést schválení výsledku hospodaření a jeho rozdělení schválením účetní závěrky za některé z následujících účetních období.2

Neschválení účetní závěrky v termínu znamená její neschválení. Tato skutečnost pak bude mít vliv na rozdělení výsledku hospodaření.

Doporučujeme tedy účetní závěrky školy schválit. Následně je však možné provést finanční kontrolu hospodaření (a to buď auditorem nebo krajem), která hospodaření přezkoumá (může takto zkontrolovat i více let hospodaření). Pokud se objeví nesrovnalosti, založí tato skutečnost důvod pro odvolání ředitele školy [§ 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)]. Nebude tím však dotčeno hospodaření a nemožnost rozdělení výsledku hospodaření školy, zároveň se obec nedostane do situace, kdy pochybila tím, že účetní závěrku své příspěvkové organizace neschválila.

___________________

1 Ministerstvo financí ČR. Otázky – schvalování účetních závěrky, S.26./12.9.2013. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/otazky-a-odpovedi-ucetnictvi-statu/otazky-schvalovani-ucetnich-zaverek

2 Ministerstvo financí ČR. Otázky – schvalování účetních závěrky, 1/2019. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/otazky-a-odpovedi-ucetnictvi-statu/otazky-schvalovani-ucetnich-zaverek


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení