SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Prosím o zpracování odpovědi na otázku, zda může ředitelka MŠ předat informace o dítěti spolupracující ZŠ (ZŠ, kam odcházejí děti, jedná se o vedlejší obec). Jedná se o dítě, které má určité problémy – nemluví, složitější chování v kolektivu apod. MŠ společně s rodiči spolupracovala, chlapec byl u několika specialistů, učitelky samy zkoušely různé postupy a dítě prý hodně pokročilo. MŠ jen nechce, aby tato práce byla ztracena a chce o průběhu minulých let informovat i ZŠ. 

Postup sdílení informací mezi školskými zařízeními zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Uplatní se proto úprava v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)1. Právní základ pro zákonnost zpracování upravuje čl. 6 GDPR.

Mateřská škola proto může předat informace o dítěti pouze za předpokladu předchozího souhlasu zákonných zástupců, přičemž postačí souhlas jednoho z nich (§ 892 ve spojení s § 876 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný (čl. 4 odst. 11 GDPR). Podmínky vyjádření souhlasu upravuje čl. 7 GDPR. Správce musí být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud subjekt údajů poskytne písemný souhlas, který se vztahuje i na jiné skutečnosti, musí být žádost o vyjádření souhlasu předložena způsobem, který je od těchto jiných skutečností jasně odlišitelný, a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Pokud by nějaká část tohoto prohlášení porušila GDPR, není závazná. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

______________

1    Dostupné on-line zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32016R0679


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení