SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Nově je na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jedná se o § 123 odst. 4 - citace: Výši úplaty podle odstavců 1 až 3 stanoví v případě škol a školských zařízení zřízených státem krajem, obcí nebo svazkem obcí za poskytování předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu zřizovatel a v ostatních případech ředitel školy nebo školského zařízení. Účinnost je od 1. 1. 2024.

Můj dotaz zní: v tomto případě projednání úplaty proběhne na jednání Rady obce a existuje k tomu nějaký právní doklad, vzor, formulář, kterým to zřizovatel škole stanoví? Je vhodné měnit od 1. 1. 2024 nebo úplatu nechat až pro další školní rok 2024/2025?

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), skutečně v § 123 odst. 4 přiznala pravomoc stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a školní družinu zřizovateli. Nicméně zmiňovaný paragraf dále v odst. 5 uvádí, že k provedení tohoto ustanovení přijme MŠMT vyhlášku, která podmínky pro stanovení výše úplaty blíže upraví.

Ministerstvo však tuto vyhlášku zatím nepřijalo. Momentálně je stanovení úplaty upraveno blíže ve vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Ta však stále v souvislosti se stanovením úplaty hovoří o řediteli. Zde je navíc stanovení výše úplaty upraveno tak, že se stanoví vždy na celý školní rok, přičemž výše úplaty na následující školní rok musí být zveřejněna nejpozději 30. června. Dle této “staré“ úpravy tedy nelze měnit výši úplaty v průběhu roku.

Vzhledem k tomu, že stále není přijata prováděcí vyhláška k novelizovanému ustanovení, a tedy není jasné, jak má přesně zřizovatel výši úplaty stanovit, případně do kdy tak má učinit, doporučujeme zatím žádné rozhodnutí o výši úplaty nepřijímat a počkat až na přijetí nového znění vyhlášky.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení