SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Na pozici uklizečky se mi hlásí paní, která má záznam v trestním rejstříku za napomáhání majetkové trestné činnosti. Mohu ji zaměstnat, nebo ne?

 

Co se týče podmínek bezúhonnosti zaměstnanců škol či školských zařízení, ty je možné nalézt pouze v § 3 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb o pedagocických pracovnících. Nicméně zde uložená povinnost bezúhonnosti se vztahuje jen na pedagogické pracovníky. Tato otázka není dále řešena ani v zákoně č. 561/2004 Sb, školském zákoně.

Z výše uvedeného vyplývá, že podmínka bezúhonnosti u nepedagogických pracovníků není dána žádným zvláštním zákonem, a tedy se bude řídit pouze zákoníkem práce. Zejména pokud se jedná o zaměstnance zajišťující provozní záležitosti školy.

Obdobné se nachází i na stránkách Evropské unie https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/cs/national-education-systems/czechia/dalsi-pracovnici-skolPracovní podmínky nepedagogických pracovníků se řídí stejnými právními předpisy jako pro pedagogické pracovníky dané školy či školského zařízení. Nevztahuje se však na ně zákon o pedagogických pracovnících, a tedy ani povinnost dalšího vzdělávání.“

K otázce požadavku výpisu z rejstříku trestů se odborně vyjádřil i ochránce veřejných práv, který v této souvislosti vydal „Doporučení ochránce k požadavku výpisu z rejstříku trestů jako určujícímu kritériu pro přijetí do zaměstnání“, které je k nalezení na stránkách https://www.ochrance.cz/uploads-import/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni_rejstrik-trestu.pdf .

Fakta o podmínce bezúhonnosti

  1. Pro některá zaměstnání je podmínka bezúhonnosti stanovena právním předpisem. Ve všech ostatních případech musí být zvažováno, zda je předložení výpisu z rejstříku trestů nezbytné a přiměřené.
  2. Nepřijetí uchazeče o zaměstnání výhradně z důvodu odsouzení za trestnou činnost může být v některých případech porušením právních povinností zaměstnavatele.
  3. V případě záznamu v rejstříku trestů je třeba poměřit povahu trestné činnosti uchazeče (závažnost, recidivu) s charakterem práce, kterou by měl uchazeč vykonávat. Pro naprostou většinu nekvalifikovaných manuálních prací je požadavek bezúhonnosti neadekvátní.
  4. Vyžadování výpisu z rejstříku trestů v přijímacím řízení může být porušením zákoníku práce, popř. i zákona o zaměstnanosti, zejména pokud je výpis vyžadován jako informace, která s uzavřením pracovního poměru bezprostředně nesouvisí. Takové jednání je zaměstnavatelům zapovězeno v neodůvodněných případech jak před, tak i po vzniku pracovního poměru.
  5. Požadavek doložení výpisu z rejstříku trestů v neopodstatněných případech může být porušením zákona o ochraně osobních údajů a může být sankcionováno Úřadem pro ochranu osobních údajů.“

Vše výše uvedené lze tedy shrnout tak, že žádný zákon nezakazuje přijetí uklízečky, která má záznam v rejstříku trestů. Je tedy jen na rozhodnutí ředitele školy, zda takovou osobu přijme, či nikoliv.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení