SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

 

Činnost Právní poradny pro školy koordinuje Mgr. Tereza Kostková.

Dobrý den, lze jako daňový náklad uplatnit příspěvek na penzijní připojištění ve výši 12 000 Kč ročně zaměstnankyním, které odešly na mateřskou a rodičovskou dovolenou? Nemají příjem, pouze jim proplácíme vzniklý nárok na dovolenou (u MD). Na webu jsem našla, že: "Zaměstnanec je ten, kdo má příjmy vymezené v § 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů (dle našeho názoru postačuje mít takový příjem ve zdaňovacím období)". Což právě v některém zdaňovacím období mají – náhrady za dovolenou. A celkově stále zůstávají ve stavu jako zaměstnanci. Jsme nestátní školská právnická osoba. Děkuji za Váš odborný názor.

 

To, zda bude možné náklady uplatnit jako daňově uznatelné, se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Ten zakládá podmínku pro daňově uznatelné náklady, když v § 24 říká, že daňově uznatelné jsou ty náklady, které jsou prokazatelné, evidované a které byly vynaloženy v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením příjmu. Typicky se jedná o nákupy materiálů a zboží, výdaje na pracovní cesty, mzdy a pojistné zaměstnanců, dopravu zaměstnanců na pracoviště, pracovní oblečení a ochranné pomůcky, nájemné nebo smluvní penále a pokuty, výčet ale není úplný a může se tak jednat i o jiné výdaje.

Mezi daňově uznatelné výdaje pro zaměstnavatele patří také příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců. Ten spadá pod § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů, pokud jeho poskytování bylo sjednáno v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo pracovní či jiné smlouvě.

Skutečnost, že je zaměstnankyně, které je příspěvek vyplácen, na mateřské či rodičovské dovolené, tedy nehraje roli. Důležité je, aby byly splněny výše stanovené podmínky. Pokud příspěvek spadá pod definici zákona o daních z příjmů, je možné ho zahrnout mezi daňově uznatelné, pokud nikoli, zahrnout ho nelze. Poskytnutí tohoto příspěvku si tedy můžete uznat jako daňový náklad.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení