SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Jsme jednotřídní ZŠ sloučená s MŠ a ŠD. Jelikož máme dohromady jen 3 třídy, nemám nárok na zástupce ředitele. Školka ale sídlí v jiné budově vzdálené od ZŠ s ředitelstvím zhruba 500 m, což je vlastně odloučené pracoviště. Pracují tam dvě učitelky, kuchařka a uklízečka. Jednu z učitelek tak potřebuji ustanovit aspoň jako vedoucí učitelku. Mohu to udělat tak, že jí v pracovní smlouvě uvedu toto pracovní zařazení a do platového výměru přidám příplatek za vedení?

 

Pojem vedoucí učitelka mateřské školy platná legislativa nezná. Z právního hlediska se jedná o vedoucího zaměstnance odloučeného pracoviště, přičemž tento institut má význam hlavně v pracovněprávní oblasti.

Vedoucímu odloučeného pracoviště nevzniká pracovní poměr pracovní smlouvou, ale jmenováním. Na toto místo ho jmenuje ředitel školy. To však lze pouze tehdy, pokud je mateřská škola označena za organizační útvar v organizačním řádu školy [§ 33 odst. 3 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce]. Jestliže tomu tak není, nelze jmenovat vedoucího odloučeného pracoviště. Jmenování má v praxi často písemnou formu, přičemž ve jmenovacím dekretu je uvedeno, kdo je kým jmenován, na jaké pracovní místo, den vzniku pracovního poměru jmenováním a místo výkonu práce.

Vedoucím zaměstnancům náleží příplatek za práci. Jejich výše jsou upraveny v § 124 zákoníku práce. Výše tohoto příplatku se odvíjí od stupně řízení. Vedoucí odloučeného pracoviště pak spadá pod odst. 4, který přiznává této kategorii vedení 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

O stanovení konkrétní výše příplatku vedoucího odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel školy, protože právě ten ho na místo vedoucího jmenoval. Vzhledem k tomu, že se jedná o nárokovou složku platu, musí ředitel školy příplatek přiznat a musí se jako zaměstnavatel stále pohybovat v mezích, které pro výše příplatků stanovil § 124 odst. 4 zákoníku práce.

Pokud byste tedy chtěla ustanovit vedoucí odloučeného pracoviště (mateřské školy), musí se tak stát jmenováním, nikoli změnou pracovní smlouvy. To však lze pouze tehdy, pokud je mateřská škola v organizačním řádu školy vymezena jako organizační složka. Vedoucí pak náleží příplatek za vedení, který je uveden na platovém výměru.

 


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení