SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Má zřizovatel právo v době nepřítomnosti ředitelky vstoupit do prostor školy (včetně uzamčené ředitelny, která je uzamčena s ohledem na uložení osobních dokumentů).

Zřizovatel školy má zpravidla právo vstoupit do prostor školy za účelem vykonání svých zřizovatelských pravomocí nebo plnění svých povinností.

Konkrétní právo zřizovatele vstoupit do prostor školy v době nepřítomnosti ředitelky žádný právní předpis neupravuje. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme ve veřejném právu, platí zde obecná zásada, že  “co není dovoleno, je zakázáno”. Jinak řečeno nikdo nesmí činit nic, co mu norma nepovoluje.

Vstup do prostor školy a zejména do uzamčené ředitelny v době nepřítomnosti ředitele by připadal v úvahu a byl ospravedlněn například při nějaké krizové situaci, kdyby jím bylo odvraceno přímo hrozící nebezpečí.

Především s ohledem na chráněné osobní dokumenty, které jsou uloženy v ředitelně, by zřizovatel mohl do do uzamčené ředitelny vstoupit pouze v případě, že je to nezbytné pro vykonání jeho povinností, které mu ukládají právní předpisy.

Nemáme však bližší informace o tom, kdo je vlastníkem nemovitého majetku, v níž se mateřská škola nachází, zda jej např. nemá svěřen na základě smlouvy o výpůjčce. V takovém případě doporučujeme zkontrolovat smlouvu, zda v ní tato otázka není upravena.

 


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení