SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Na naší škole jsme měli děti, jejichž rodiče neuhradili stravné a "školné" za družinu a po půl roce se odstěhovali. Rodina na moje SMS zprávy či na mailovou komunikaci nereaguje. 

Prosím o radu, jak mám postupovat dále. Exekuce, soudní řízení?

 

Žák základní školy má právo denně odebrat oběd (§ 4 odst. 4 vyhlášky č. 107/2006 Sb., o školním stravování). Toto právo je však vázáno na povinnost hradit úplatu za školní stravování, jejíž výše je určena pomocí finančního normativu (§ 5 odst. 4 vyhlášky o školním stravování).

Žádný právní předpis však nestanovuje datum splatnosti pohledávky na stravném. Datum by tedy mělo být uvedeno ve vnitřním předpise, kterým je provozní řád školní jídelny. Může být také stanoveno, že úplata bude hrazena zálohou dopředu, a to až na dva měsíce. Jestliže bylo stanoveno datum splatnosti, je pohledávka vymahatelná v občanskoprávním řízení. Nejprve je vhodné zaslat neformální upozornění, následně předžalobní výzvu, která často přiměje dlužníky platit. Pokud by ani po zaslání předžalobní výzvy nebyla částka uhrazena, je na místě podat návrh na vydání platebního rozkazu.

Pokud však ke stanovení splatnosti nedošlo, bylo by možné žákovi odepřít oběd v případě, že by do školy stále docházel. V případě, kdy je školní docházka ukončena, neexistuje zde za neuhrazení žádná sankce. Pohledávka je tak v podstatě nedobytná a jediným možným řešením je jednání s danými rodiči žáků.

Úplata za navštěvování školní družiny (za zájmové vzdělávání) je upravena ve vyhlášce č. 74/2006 Sb., o zájmovém vzdělávání. Zájmové vzdělávání je dle vyhlášky zpravidla za úplatu, přičemž splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby byla splatná nejpozději před ukončením účasti zájmového vzdělávání v dané škole. Pokud není úplata do data splatnosti uhrazena, je na místě, stejně jako v případě stravování, vyzvat rodiče k úhradě, a to nejprve neformálně, následně pomocí předžalobní výzvy. Jestliže částka nebude ani poté uhrazena, je na místě podání návrhu na vydání platebního rozkazu.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení