SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Mohu vyplatit kmenovým p. učitelkám mzdu za výuku kroužků ze státního rozpočtu jako přesčasové hodiny? Kroužky jsou hrazené rodiči a vybrané peníze jsou použity na pomůcky a provoz kroužků (hud. nástroje, tělových. nářadí, tonery, laminofólie apod.).

 

Nadstandardní aktivita školy v podobě kroužku nemůže být součástí školního vzdělávacího programu, kroužky by také neměly zasahovat do vzdělávání dle školského zákona. Měly by tak být provozovány v rámci doplňkové činnosti, a to za úplatu či bezúplatně.

Náplň práce učitele se skládá z přímé a nepřímé pedagogické činnosti, přičemž obě tyto činnosti spadají do hlavní činnosti školy, nikoli do doplňkové. Jestliže učitel vede nad rámec tohoto svého úvazku v rámci hlavní činnosti ještě kroužek, čas strávený výukou kroužku nespadá do jeho pracovní smlouvy uzavřené se školou na pozici učitele, měl by totiž uzavřít odlišnou smlouvu, dle které bude kroužek provozovat. Typicky učitel uzavře se školou smlouvu o provedení práce (DPP).

Práce učitele v rámci hlavní a doplňkové činnosti školy se tak nesmí propojovat do jedné pracovní smlouvy. Proto nemohou být hodiny strávené výukou kroužku považovány za přespočetné nebo přesčasové hodiny. Přespočetné a přesčasové hodiny se totiž vztahují pouze k úvazku učitele, který vykonává v rámci hlavní činnosti školy. Vzhledem k tomu, že se nejedná o přesčasové ani přespočetné hodiny, nemohou být prostředky na mzdy vyplaceny ze státního rozpočtu určeného na mzdy učitelů v rámci hlavní činnosti školy. Použity by měly být finanční prostředky vybrané na provoz kroužků.

 


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení