SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Mohou nezletilé děti vyzvedávat své sourozence z mateřské školy, i když ve zmocnění pro vyzvedávání dětí jsou uvedeny?

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny není právním předpisem výslovně upraveno. K této problematice se tedy musíme podívat do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V § 865 odst. 1 je stanoveno, že rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům dítěte. Obsahem rodičovské odpovědnosti je mimo jiné i právo rodičů rozhodnout o tom, kdo vyzvedne jejich dítě ze školní družiny.

Rodiče tedy mohou tímto pověřit i nezletilé dítě, pokud usoudí, že je k tomu dostatečně rozumově vyspělé (§ 31 občanského zákoníku). Rodiče tímto dle § 32 občanského zákoníku udělují svému dítěti souhlas k tomuto jednání. Rodiče pak mají za toto své rozhodnutí také odpovědnost. Od chvíle předání dítěte do dozoru osoby, která dítě vyzvedla, nese za dítě odpovědnost právě tato osoba.1 Škola by do tohoto rozhodnutí tak neměla zasahovat, vzhledem k tomu, že po vyzvednutí dítěte není za dítě odpovědná.

Dítě tedy může ze školní družiny vyzvednout i jeho starší sourozenec, pokud s tímto jednáním dali souhlas rodiče dítěte a pokud bude tento sourozenec uveden v seznamu osob, které mohou dítě ze školní družiny vyzvedávat, případně pokud o tom rodiče prokazatelně školní družinu informují.

_________________

1 JUDr. Eva Janečková: Vyzvedávání dítěte z mateřské školy nezletilým sourozencem. Řízení školy online. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/casopisy/special-pro-materske-skoly/vyzvedavani-ditete-z-materske-skoly-nezletilym-sourozencem.m-4535.html


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení