SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Je obec povinna zajišťovat dopravu dětí z vedlejší obce do ZŠ a zpět? Tato obec spádově spadá pod naši obec. Kraj totiž zajišťuje dopravu, ale zcela v nevyhovujících časech a například ve dnech odpoledního vyučování se děti nemohou dostat zpět domů. Rodiče se na nás obracejí, že je to povinností obce, že vznesli dotaz na kraj a ten jim takto odpověděl.

 

Povinnost zajistit dopravu do základní školy je zakotvena v § 178 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ten říká, že „v rámci dopravní obslužnostiúzemí kraje je kraj povinen zajistit dopravu do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km.“

Povinnost zajistit dopravu tedy nemá obec, ale kraj. Povinnost se vztahuje jak na zajištění dopravy do školy, tak i na cestu ze školy. Dle Průvodce platnou právní úpravou vydanou MŠMT1 má tuto povinnost kraj vzhledem k tomu, že „tato povinnost přesahuje organizační i finanční možnosti většiny obcí a zároveň navazuje na obecnou povinnost kraje zajistit základní dopravní obslužnost území kraje.“

Bylo by tedy vhodné se domluvit na řešení s krajem, vzhledem k tomu, že tato povinnost náleží právě jemu. Jestliže se žáci nemají jak dostat po odpoledním vyučování domů, neplní kraj svou povinnost zajistit dopravu ze spádové školy.

________________

1 MŠMT. Školy a školská zařízení zřizované obcí a krajem: Průvodce platnou právní úpravou a metodický návod zejména pro obce, kraje a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a kraji. Praha, říjen 2021, str. 14. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/11/211031_MSMT-pruvodce_pravni_upravou_skolske_pravnicke_osoby-a-prispevkova_organizace-reditele.pdf


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení