SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Ráda bych zaměstnala v naší MŠ jako zástup za nemoc učitelku, která nastoupila v letošním roce (1. 7. 2023) do předčasného starobního důchodu.

  • Mohu s ní sepsat DPP?
  • Musím hlídat výdělek do 10.000Kč měsíčně?
  • Má nárok na oběd ve školní jídelně? Neprovozujeme doplňkovou činnost.

„Dohodáři“ si netvoří FKSP, nemají tedy nárok na příspěvek na obědy? Nebo je to od 1.10. 2023 jinak?

Lidé, kteří začali pobírat předčasný důchod, si stále mohou přivydělávat prací. Možnost takového přivýdělku je však omezená. Hlavní omezení představuje zákaz podílet se na sociálním a zdravotním pojištění. Takto je tedy vyloučeno zaměstnání klasickou pracovní smlouvou, byť třeba na zkrácený úvazek, kde se zaměstnanec automaticky na sociálním a zdravotním pojištění ze zákona podílí.

Osoba v předčasném důchodu však může pracovat na tzv. dohodu. Dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění při měsíčním výdělku nad 3500 Kč, dohoda o provedení práce pak stanoví hranici na 10 000 Kč. Pokud měsíční výdělek překročí tento stanovený limit, nebude osobě v předčasném důchodu vyplacen důchod. Toto omezení platí až do dosažení řádného důchodového věku. Poté může osoba pracovat na základě standardní pracovní smlouvy v pracovním poměru, může si také vydělat nad limit stanovený tou kterou dohodou.

Se zaměstnankyní, která odešla do předčasného důchodu, tedy můžete sepsat dohodu o provedení práce, musíte si ale hlídat limit 10 000 Kč. Dalším omezením, které DPP klade, je možnost pracovat maximálně 300 hodin v roce.

Osoba, která pracuje u zaměstnavatele na DPP, také nemá nárok na stravování ve školní jídelně. Vzhledem k tomu, že Vaše příspěvková organizace neprovozuje doplňkovou činnost, nejedná se o vlastní stravovací zařízení příspěvkové organizace. V takových případech nemají bývalí zaměstnanci a osoby pracující na dohodu nárok na stravování v tomto zařízení (a contrario k § 33b odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Osoby, které pracují na dohodu, také nemají právo na čerpání výhod z FKSP. Toto právo náleží pouze zaměstnancům, protože ti se podílejí na jeho tvorbě. Ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb vyjmenovává osoby, kterým se příspěvek poskytuje, přičemž osoby pracující na dohodu mezi nimi nejsou. Toto ustanovení sice zmiňuje důchodce, kteří při přiznání prvního starobního důchodu pracovali pro daného zaměstnavatele, ve Vašem případě se však jedná o předčasný starobní důchod, kdy osoba v předčasném starobním důchodu v základním pracovním poměru pracovat nemůže, nebyla tedy v tento okamžik zaměstnancem, a tedy na příspěvky FKSP nemá nárok.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení