SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Může udělit zákonný zástupce dítěte, jež bylo svěřeno do jeho péče, plnou moc novému partnerovi ve věci zastupování v jednáních s mateřskou školou? Může se nový partner zúčastnit třídních schůzek a zákonného zástupce tak nahrazovat?

 

Z titulu rodičovského odpovědnosti (definované v § 858 občanského zákoníku) zastupují rodiče dítě v jednání se školou nebo školským zařízením, přičemž náleží oběma rodičům i v případě, že je dítě svěřeno do péče pouze jednoho z nich. Výjimkou z této zásady je situace, kdy soud rodiče rodičovské odpovědnosti zbaví. Výkon rodičovské odpovědnosti zahrnuje práva, tak i povinnosti, přičemž nejdůležitější zásadou je dbát na zájmy dítěte.

Pro vyřízení záležitosti dítěte mohou rodiče jako zákonní zástupci, nejedná-li se o záležitosti osobního stavu (např. zletilost, manželství), uzavřít smlouvu o zastoupení (§ 894 občanského zákoníku). Dle platné právní úpravy je tedy možné, aby zákonný zástupce (matka)  udělil jiné osobě (svému partnerovi) plnou moc k jednání ve věcech vzdělávání dítěte. V plné moci musí být výslovně uveden předmět plné moci např. k jednání se školou, omlouvání, uvolňování atd.

Zákonný zástupce však nemůže zmocnit třetí osobu generální plnou mocí k rozhodování a zastupování dítěte ve všech záležitostech či ve věcech zásadně důležitých pro dítě (např. žádost o přestup), neboť by to odporovalo smyslu institutu rodičovské odpovědnosti, který alespoň v části předpokládá osobní výkon nebo alespoň osobní rozhodování rodiče.

V oblasti školské legislativy v podstatě ve všech záležitostech stačí plná moc bez ověřeného podpisu.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení