SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Prosím, je možné poskytnout nějaké základní info a potvrdit, že jsou periodické prohlídky skutečně již nepovinné?

 

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, účinná od 1.1.2023, ruší povinnost podrobovat se pravidelně pracovnělékařským prohlídkám. Zachovává však povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce při nástupu do zaměstnání.

Periodické pracovnělékařské prohlídky v průběhu trvání pracovního poměru mohou být provedeny, pokud to vyžaduje zaměstnanec, nebo zaměstnavatel, není to však zákonnou povinností. Nyní je tedy už čistě na zaměstnavateli (případně zaměstnanci), jestli bude periodické pracovnělékařské prohlídky vyžadovat.

Zaměstnavatel má však stále povinnost zajistit poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance, a to pro případy vstupní prohlídky či dobrovolné periodické prohlídky v době trvání pracovního poměru. To může učinit buď smlouvou s tzv. závodním lékařem, nebo písemnou žádostí všeobecného praktického lékaře daného zaměstnance.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení