Život první ženy nebo prvního muže obce, to nejsou jen starosti, ale také radosti, a hlavně s nimi nás bude jeden začínající starosta každý týden seznamovat. Oním začínajícím starostou není nikdo jiný než Michal Dresler, kterého řada z vás zná jako krajského manažera SMS ČR v Moravskoslezském kraji, nyní ale už několik týdnů vykonává funkci starosty své rodné obce. Ve svých příspěvcích se Michal bude dotýkat otázek, se kterými se potýkají všichni představitelé obcí, nejen ti nově zvolení, a uplatní přitom svůj postřeh a vtip. Tak ať se vám jeho reflexe zážitků začínajícího starosty líbí!

 

STAROSTOVY RADOSTI #3: Jak nakopnout kulturu v obci? klíčem jsou děti

 

Vážení čtenáři,

když mě zástupci společnosti SMS-služby oslovili, abych se s vámi prostřednictvím tohoto seriálu dělil o své radosti i strasti, nevěřil jsem, že jsem schopen napsat vyprávění o více než dvou částech. Stalo se - a najednou píši již třetí díl z cyklu Starostovy radosti. V minulém vydání jsem vám popisoval své zkušenosti související se změnou v úřadu starosty a podělil jsem se také o to, jak s naším týmem zastupitelů chceme ke správě obce přistupovat. Jak si pamatujete, žadné velké změny jsme neprovedli, spíše vyčkáváme a necháváme si věci, jak se říká, sednout. To ale neznamená, že se nepokoušíme o drobné změny k lepšímu, a to třeba v oblasti kultury. Právě její oživení je jedním z cílů našeho mladého zastupitelstva.

Obce z oblasti, která je známá také pod označením Sudety, jsou v tomto směru proslulé: říká se, že o tradice, kulturu, život v obci zde nepanuje velký zájem, přinejmenším ve srovnání s "nesudetskými" regiony. I když je to poněkud paušalizující, něco na takovém hodnocení přece jen bude. Osobně si myslím, že důvodem může být relativně krátká historie všech našich rodin na tomto území. V obcích v Sudetech žili před druhou světovou válkou převážně Němci, kteří byli po válce odsunuti a jejich místo zaujali osídlenci. Také má rodina - původně z Volyně - se do Kujav přistěhovala až po roce 1945. Výsledkem je, že zde nemáme tak hluboké kořeny, kterými se mohou pyšnit třeba na Valašsku nebo na jižní Moravě. A určitý vliv podle mého názoru hraje i to, že naše obec bývala dlouhá léta součástí přilehlého Fulneku, který naše území spravoval. Myslím, že je to znát!

Dalším problémem naší obce, který se pochopitelně projevuje nejen v oblasti kultury, je skutečnost, že lidé mladého věku zde nechtějí zůstat natrvalo. Vedle ekonomických důvodů, se kterými může obec pohnout jen těžko, může být problém v tom, že je to tady zkrátka a dobře nebaví. Příležitostí pro kulturní a společenské vyžití je bohužel poskrovnu - a když už jsou, lidé jich nevyužívají. Dlouho jsem přemýšlel, kde je zakopaný pes. Je to vliv sudetského dědictví, nebo skutečnost, že jako malá obec o 550 obyvatelích jim toho nemůžeme nabídnout tolik jako město s tisíci navíc, nebo je ten nebohý pes zakopaný někde úplně jinde? Dospěl jsem k závěru, že svůj vliv může mít to, že v obci nikdy nebyla zřetelná snaha o to, aby ji děti měly rády. Zní to možná prapodivně, ale jsem přesvědčený, že pokud nechceme, aby se nám lidé postupně odstěhovali, musíme pracovat na tom, aby pouto mezi nimi a rodnou obcí bylo co nejpevnější - a zaměřit se zákonitě musíme na naše nejmenší a ukazovat jim, v čem je naše obec skvělá. A tím se dostáváme k avizované kultuře.

S novým zastupitelstvem jsem se shodli, že kulturní život v Kujavách je potřeba nakopnout. Rozhodli jsme se proto ve větším měřítku pořádat kulturní akce a dát občanům příležitost žít aktivně. Na rok 2023  společně s místními spolky a organizacemi plánujeme

 • myslivecký, hasičský a a dětský maškarní ples
 • hravé odpoledne s deskovými hrami
 • zájezdy do divadla a do historického Rožnova pod Radhoštěm
 • vítání občánků
 • akci Ukliďme Česko v Kujavách
 • tradiční Kácení máje, Školní akademii
 • velkolepý Den obce k 730. výročí obce
 • celkem čtyři letní kina a jedno vánoční
 • burčákobraní a štrúdlobraní
 • farmářské trhy
 • oslavy jubilantů
 • divadlení představení v obci
 • rozsvícení vánočního stromu
 • mikulášskou pohádku
 • vánoční koncert
 • a nakonec i silvestrovský ohňostroj...

Tyto akce jsme začali také více propagovat na sociálních sítích, na webu obce, v obecní aplikaci, v rozhlase i prostřednictvím plakátů, aby se o nich včas dozvěděl úplně každý. Tím ale naše snaha nekončí.

Pro děti z místní školy a školky připravujeme několik naučných projektů. Například k příležitosti výročí obce chystáme naučnou stezku historií obce. Rozhodli jsme se také obnovit tradici sázení stromů. Zvažovali jsme, zda stromy sázet vždy při příležitosti vítání občánků nebo k prvnímu školnímu dni. Nakonec jsme se rozhodli pro výsadbu stromů prvňáčků. Jedním z důvodů bylo také to, že v dětech chceme rozvíjet vztah k obci, a stojím si za tím, že tohle může být jedna z cest. Se školou navíc pořádáme více společných akcí: děti byly na exkurzi na obecním úřadě, budou se nyní více učit o naši obci apod.

Aktivit je mnoho a na své si přijde snad každý. Akce, které obec v říjnu a listopadu uspořádala, se těšily nadprůměrné návštěvnosti, což nás přirozeně potěšilo. Možná byli lidé zvědaví na nové zastupitelstvo, možná je přilákal program, možná zafungovaly nové propagační strategie. To se ukáže až časem. Já si přeji, aby zvýšený zájem o kulturní a společenské akce pokračoval a aby se z naší vesnice stala obec, ve které se bude dobře žít, která bude držet při sobě a na niž budou její občané pyšní - a hlavně zde budou rádi žít.

Ing. Michal DRESLER
starosta obce Kujavy


Michal Dresler se narodil v roce 1997. Ve své rodné obci navštěvoval mateřskou i základní školu. Od útlého dětství se zapojoval do veřejného dění. Pracoval například v cestovní kanceláři, v SMS ČR a celkem třikrát vyjel na pracovní stáže do zahraničí. V roce 2022 získal magisterský titul na VŠB-TU v Ostravě v oboru Marketing a obchod. Své zkušenosti a vzdělání se nyní snaží uplatnit také ve funkci starosty obce Kujavy. O svoje postřehy a zážitky se s vámi nyní bude dělit.

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení