Život první ženy nebo prvního muže obce, to nejsou jen starosti, ale také radosti, a hlavně s nimi nás bude jeden začínající starosta každý týden seznamovat. Oním začínajícím starostou není nikdo jiný než Michal Dresler, kterého řada z vás zná jako krajského manažera SMS ČR v Moravskoslezském kraji, nyní ale už několik týdnů vykonává funkci starosty své rodné obce. Ve svých příspěvcích se Michal bude dotýkat otázek, se kterými se potýkají všichni představitelé obcí, nejen ti nově zvolení, a uplatní přitom svůj postřeh a vtip. Tak ať se vám jeho reflexe zážitků začínajícího starosty líbí!

 

STAROSTOVY RADOSTI #5: Jak neskončit jako japonská kalkulačka?

 

Vážení kolegové,

vítám vás u pátého dílu Starostových radostí, tentokrát o několika nových funkcích, ke kterým jsem v souvislosti se starostováním přišel, a o tom, že se to ne vždy musí setkat s pochopením. A jaké funkce to byly a v čem spočívají? Pojďme na to popořádku. V úřadu jsem byl pouhé dva týdny, když mě na cestě na Celostátní konferenci SMS ČR v Českém Krumlově oslovila manažerka projektu MAP s nabídkou členství v Řídícím výboru projektu. Díky své předchozí praxi ze SMS ČR a z pozice zastupitele jsem věděl, o jak důležitý projekt se jedná. A protože vzdělávání dětí a udržení školy v obci je mou naprostou prioritou, rozhodl jsem se tuto nabídku přijmout. A nechci zastírat, že jsem byl docela rád, že je o mě zájem. „Asi nebudu tak úplně marný, když mají zájem o neznámého mlaďocha,“ říkal jsem si. Mé bobtnající ego trochu splasklo, když jsem se dozvěděl, že pouze nastupuji jako náhradník za naši bývalou paní starostku, ale i tak si nabídky vážím a jsem rád, že mohu přispět jak své obci, tak také celému projektu.

Zhruba o dva týdny později se konala valná hromada Regionu Poodří, jehož je naše obec členem. Protože jsem v ten den řešil v obci spoustu peripetií, dorazil jsem na jednání až v průběhu jeho programu. Valná hromada se v tomto případě konala jen proto, aby se po komunálních volbách zvolilo nové vedení Regionu. Jakožto zbrusu nový starosta jsem na toto setkání jel hlavně proto, abych se seznámil s ostatními a zjistil, čeho všeho jakožto členská obec můžeme využívat. Některé kolegy jsem sice už znal coby krajský manažer SMS ČR z pravidelných návštěv členských obcí, ale částečná obměna se nevyhla ani jim, a tak dával výlet na valnou hromadu dobrý smysl. Po schválení rozpočtu na rok 2023 přišla řeč na vedení svazku. Jelikož jsem navrhované starosty neznal, zvedal jsem jen ruku pro. Najednou jsem slyšel své jméno. S údivem jsem poznamenal, že se mě na kandidaturu nikdo neptal a na následnou otázku, proč bych se měl takové funkce chopit zrovna já - zelenáč ve funkci - mi odpověděli: „Jsi mladý, máš zkušenosti ze Sdružení, navštěvoval jsi spoustu starostů a můžeš dodat tomuto regionu jakýsi nový směr.“  Těžko pak s kandidaturou nesouhlasit, když vás takto chválí, že? 😊 A tak jsem přišel k další funkci - a spolu s ní se rozšířila moje odpovědnost.

Aby toho nebylo málo, nová krajská manažerka SMS ČR mi nabídla kandidaturu na členství v našem krajském předsednictvu. K SMS ČR mám přirozeně velmi kladný vztah, a tak ani zde jsem nemohl jinak, než tuto nabídku přijmout. Moravskoslezské předsednictvo řeší problémy obcí v kraji, zabývá se sdílením dobré praxe, ale také pořádá pravidelná setkání starostů. Členem mohu být zvolen až na nadcházejícím krajském shromáždění, a tak uvidíme, zda mi zástupci členských obcí vyjádří svou důvěru. 

Věřím, že přínos z těchto funkcí bude mít i naše obec. Nezapomínám, že mou hlavní starostí je její rozvoj - ale ten se často bez spolupráce v území neobejde. Přesto jsem si slíbil, že už žádnou další funkci nepřijmu. Také proto, že veřejnost vnímá jakékoli další povinnosti, které na sebe starosta vezme, velmi citlivě. Posměšné vyjádření o některých veřejných činitelích, kteří mají prý funkcí jako japonská kalkulačka (tedy hodně), pro mě představuje určité memento. Ostatně - své funkce v Řídícím výboru a v Regionu Poodří už jsem musel obhajovat také na zastupitelstvu před občany. Údajně by měly jít na úkor naší obce... A tak nezbylo, než trpělivě vysvětlovat. Doufám, že se mi podařilo objasnit, že nejde o to, abych těmi funkcemi uspokojoval své ambice, ale hlavně abych je mohl přetavit v přínos pro naší obec. A o to pořád jde především i mně - a jsem skutečně pevně přesvědčený, že kdybych se jako starosta před světem a jakoukoli spoluprací uzavíral, moc daleko bych se nedostal. Takhle to cítím - ovšem zda jsem měl pravdu, ukáže až čas. 

Ing. Michal DRESLER
starosta obce Kujavy


Michal Dresler se narodil v roce 1997. Ve své rodné obci navštěvoval mateřskou i základní školu. Od útlého dětství se zapojoval do veřejného dění. Pracoval například v cestovní kanceláři, v SMS ČR a celkem třikrát vyjel na pracovní stáže do zahraničí. V roce 2022 získal magisterský titul na VŠB-TU v Ostravě v oboru Marketing a obchod. Své zkušenosti a vzdělání se nyní snaží uplatnit také ve funkci starosty obce Kujavy. O svoje postřehy a zážitky se s vámi nyní bude dělit.

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení