Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 33

 

Prováděcí právní předpis stanoví

a) způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,

b) způsob použití a umístění čísel k označení budov,

c) náležitosti ohlášení o přečíslování budov.

Komentované ustanovení svěřuje prováděcímu právnímu předpisu detailnější úpravu některých náležitostí souvisejících s označováním ulic a jiných veřejných prostranství a označováním budov.

Zmocněním k vydání předmětného prováděcího předpisu ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy je § 153 odst. 2 zákona o obcích, podle nějž vyhlášku k provedení komentovaného ustanovení vydá Ministerstvo vnitra.

Vyhláškou vydanou k provedení komentovaného ustanovení je vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel. Tato vyhláška nabyla účinnosti společně se zákonem o obcích 12. 11. 2000, tj. dnem prvních voleb do zastupitelstev krajů.

Vyhláška upravuje označování ulic a ostatních veřejných prostranství ve smyslu § 30 zákona o obcích, použití a umístění čísel ve smyslu § 31-32 zákona o obcích k označení budov v obci a náležitosti ohlášení o přečíslování budov ve smyslu § 32 odst. 2 zákona o obcích.

§ 32: Označení budovy určenými čísly


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení