Ředitelův Infoservis

 

K aktuálnímu dění na Ukrajině

 

Podpora škol v reakci na situaci na Ukrajině | Ministerstvo školství připravilo pro školy informační a metodickou příručku, která má školám pomoci přizpůsobit se aktuální situaci. Jedná se o materiály Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR a Příručka pro školy v době katastrofické události. První ze zmiňovaných materiálů má pomoci ukrajinským školákům začlenit se do kolektivu, ten druhý je pak zdrojem informací pro pedagogy a radí jim, jak toto citlivé téma ve škole uchopit. Zároveň byl spuštěn portál Ukrajina na školách (https://sametnaskolach.cz/ukrajina/), kde jsou k nalezení vzdělávací materiály k válce na Ukrajině.

zdroj: MŠMT. MŠMT vytvořilo speciální portál k Ukrajině. Dostupné z: https://www.msmt.cz/msmt-vytvorilo-specialni-portal-k-ukrajine

 

Jak předcházet nepřátelství ve školách | V důsledku invaze ruské armády na Ukrajinu je třeba zabránit nenávistným projevům vůči ruským žákům ve školách. Ministr Gazdík proto apeluje na prevenci před šikanou, vzájemným napadáním či obviňováním. Pro práci se školními kolektivy tak byl vydán seznam doporučení, která by měla být dodržována. Ke zvládnutí situace je také možné se obrátit na odborníky, jako jsou např. NPI, META nebo Centrum Locika.

zdroj: edu.cz. Ministr Gazdík: proti nepřátelství ve školách. Dostupné z: https://www.edu.cz/ministr-gazdik-proti-nepratelstvi-ve-skolach-doporuceni-pro-praci-se-skolnimi-kolektivy-ve-vztahu-k-ruske-agresi-vuci-ukrajine/.

Peníze od MŠMT

 

Příspěvek na digitální učební pomůcky | Vzhledem k modernizaci vzdělávání v oblasti informatiky a digitálních technologií poskytne MŠMT školám prostředky na zakoupení digitálních učebních pomůcek, a to ve výši 1 000 Kč na žáka. Na tento příspěvek budou mít nárok ty školy, které do 31.3.2022 vyplní dotazník na  https://sberdat.uiv.cz/login/, čímž deklarují, že začnou vyučovat dle revidovaného ŠVP od 1.9.2022. Školy, které dotazník nevyplní, budou mít na příspěvek nárok v následujícím roce.

zdroj: edu.cz. Základní školy a gymnázia dostanou peníze na novou informatiku a rozvoj digitální kompetence. Dostupné z: https://www.edu.cz/zakladni-skoly-a-gymnazia-dostanou-penize-na-novou-informatiku-a-rozvoj-digitalni-kompetence/.

 

Dotační výzva na podporu doučování žáků | MŠMT vypsalo dotační výzvu pro státní neziskové organizace na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním. Neziskovým organizacím bude poskytnuto 6 500 Kč na každého doučovaného žáka. Systém k podávání žádostí bude spuštěn 15. 3., žádost je pak možné podat nejpozději 14. 4. K dotační výzvě bude také dne 8. 3. uspořádán webinář.

zdroj: edu.cz. Dotační výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2022. Dostupné z: https://www.edu.cz/dotacni-vyzva-na-podporu-doucovani-zaku-se-socialnim-znevyhodnenim-pro-nestatni-neziskove-organizace-na-rok-2022/.

Chystaná novela

 

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících | MŠMT připravilo návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, která se diskutovala již v minulém volebním období. Tento návrh slibuje učitelům platy ve výši 1,4násobku průměrné mzdy v ČR za předminulý rok. Dále se v návrhu objevuje např. zavedení tzv. adaptačního období pro začínající učitel, institut školského logopeda nebo možnost vyučovat na druhém stupni i bez pedagogické kvalifikace.

zdroj: ČTK. Platy učitelů možná budou ze zákona činit 1,4 násobku mzdy z předminulého roku. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/platy-ucitelu-mozna-budou-ze-zakona-cinit-1-4-nasobku-mzdy-z-predminuleho-roku/2170110.

Nadcházející akce

 

Webinář na téma Obec jako zřizovatel škol | SMS-služby si pro Vás v rámci cyklu webinářů Starostenské podvečery připravily na čtvrtek 17. 3. 2022 webinář s názvem Obec jako zřizovatel škol – praktické zkušenosti. Tématem Vás provede JUDr. Mgr. Eva Janečková. 

zdroj: SMS-služby. Březnové webináře SMS-služby pro obce a školy. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/breznove-webinare-sms-sluzby-pro-obce-a-skoly/.

 

Barbora Šedová

Ředitelův infoservis, výběr nejdůležitějších aktualit z oblasti školství, pro vás dvakrát měsíčně připravuje kolegyně Barbora Šedová.

 

Pro obce a školy připravujeme také:ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení