Starostův infoservis  - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu!

Aktuálně

Prominutí místních poplatků ukrajinským uprchlíkům | Ministerstvo financí informovalo na svém portále obecní úřady o možnosti řešit případnou poplatkovou povinnost běženců prostřednictvím institutu prominutí z důvodu mimořádné události. V příloze k této tiskové zprávě zveřejnili i vzor takového prominutí.

Zdroj: MF. Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/aktualni-informace/2022/informace-pro-obecni-urady-ve-veci-promi-46744/ (ze dne 4. 3. 2022)

Převody státního majetku obcím; rozhovor s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | O tom, jakým způsobem úřady spravující státní majetek tento přednostně převádějí do vlastnictví územních veřejnoprávních korporací, jak takový proces probíhá, či o zajištění prostor pro výkon veřejné správy pojednává Kateřina Arajmu.

Zdroj: MF (původně z Veřejná správa. s. 14). Kateřina Arajmu: Obcím se snažíme převádět majetek nejen po neznámých vlastnících. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2022/katerina-arajmu-obcim-se-snazime-prevade-46799 (ze dne 9. 3. 2022)

Konání voleb do obecních zastupitelstev a senátu na přelomu září a října | Termín 30. září a 1. října jako termín voleb vyplývá podle ČTK ze zákonných pravidel o volbách a je důsledkem konce předcházejícího volebního období. Prezident ČR má na stanovení přesného termínu čas do konce června. Návrhy bývalé vlády na zavedení pevného termínu voleb nebyly k novému projednání současnou vládou prozatím předloženy. 

Zdroj: ČTK. Senátní a obecní volby by se mohly konat na přelomu září a října. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senatni-a-obecni-volby-by-se-mohly-konat-na-prelomu-zari-a-rijna/2174198 (ze dne 8. 3. 2022)

Konec povinnosti mít nasazený respirátor nebo roušku ve vnitřních prostorách úřadů od 14. 3. 2022 | Vláda přistoupila k dalšímu rozvolňování proticovidových opatření, dnem 14. března nebude již platit povinnost mít nasazený respirátor či roušku ve vnitřních prostorách úřadů. 

Zdroj: covid portál. Novinky. Respirátory zůstanou v MHD, v obchodech už nebudou povinné. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/respiratory-zustanou-v-mhd-v-obchodech-uz-nebudou-povinne-40389819 a https://covid.gov.cz/situace/urady-instituce/provoz (ze dne 9. 3. 2022)

Vznik datových schránek právnickým osobám a živnostníkům od ledna příštího roku | Datové schránky jsou významným institutem v oblasti doručování a komunikace s orgány veřejné moci. Držitelům datových schránek vzniká řada procesních povinností, tato digitální transformace se projeví i na výkonu veřejné správy obcemi a na její komunikaci s některými osobami, se kterými budou vstupovat do právních vztahů.

Zdroj: Novinky. Dva miliony osob dostanou povinně datovou schránku, zabránit tomu nelze. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/dva-miliony-osob-dostanou-povinne-datovou-schranku-40388151 (ze dne 7. 3. 2022)

SMS ČR k situaci ohledně Sberbank | SMS ČR zveřejnilo na svém portále shrnující informace k otázkám vyvolaným kroky ČNB, které směřují k odejmutí bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s.. Předsedkyně sdružení, Eliška Olšáková, se v rámci své interpelace vůči ministru financí tázala, zda a jakým způsobem chce ministerstvo pomoci obcím, jejichž finance jsou momentálně nedostupné kvůli konci Sberbank na evropském trhu. Celý text interpelace je dostupný na webových stránkách sdružení.

Zdroje: SMS ČR. Informace SMS ČR k situaci Sberbank a E. Olšáková interpelovala ministra financí kvůli Sberbank. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2925-informace-sms-cr-k-situaci-sberbank https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2930-e-olsakova-interpelovala-ministra-financi-kvuli-sberbank (ze dne 3. 3. a 4. 3. 2022)

sladká tečka

55. Dny malých obcí, změna termínů! | Konference se letos posouvají na 5. dubna 2022 na Výstavišti Flora Olomouc a na 12. dubna 2022 v O2 Universu v Praze. Setkání jsou určena všem, kdo se podílejí na řízení obcí, starostkám, starostům i jejich zástupcům. Registrovat se lze na stránkách: https://www.denmalychobci.cz/.

Zdroj: Den malých obcí. Dostupné z https://www.denmalychobci.cz/

 

Pro obce a školy připravujeme také:ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení