Ředitelův infoservis - - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé druhé pondělí ráno na našem webu!

 

Školy a válka na Ukrajině

 

Nedostačující kapacity školek | Snaha začlenit Ukrajince prchající před válkou naráží na kapacitní vytíženost mateřských škol. Ty jsou dle statistik MŠMT téměř naplněny. Právě přijatý lex Ukrajina však stanoví výjimku pro navyšování kapacit již naplněných školek, a to tak, že k navýšení kapacity nově není třeba stanovisko krajské hygienické stanice ani stavebního úřadu.

Zdroj: ČTK. Většina mateřských škol nemá místa pro ukrajinské děti. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/pr/zpravy/vetsina-materskych-skol-nema-mista-pro-ukrajinske-deti/2178196, https://www.edu.cz/ukrajina/ 

 

Prokazování povinného očkování | Kromě kapacitních problémů se musí mateřské školy v souvislosti s uprchlickou vlnou zabývat také kontrolou doložení povinného očkování dětí. Výjimky z této povinnosti stanoveny nebudou. Ministerstvo zdravotnictví však zvažuje, že by namísto očkování mohlo být akceptováno prokázání se testem na protilátky, a to i proto, že většina přicházejících dětí očkovaná je, pouze nedisponuje očkovacím průkazem. Očkovací schéma na Ukrajině je téměř totožné jako to české.

Zdroj: Novinky.cz. Výjimka z očkování do školky pro děti z Ukrajiny nebude. Nemocnice mají navýšit kapacity. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/vyjimka-z-ockovani-do-skolky-pro-deti-z-ukrajiny-nebude-nemocnice-maji-navysit-kapacity-40390482 

 

Výuka z Ukrajiny on-line | Ministerstvo školství Ukrajiny dbá na vzdělávání i v době válečného konfliktu. Pod jeho záštitou byl spuštěn projekt Učení bez hranic, v rámci kterého se mohou ukrajinští žáci 5.-11. ročníku vzdělávat on-line či prostřednictvím televize. Projekt mohou využít i žáci momentálně vzdělávaní v České republice.

Zdroj: NPI. Ukrajinské ministerstvo školství spustilo velký projekt na podporu vzdělávání v době války. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/5874-uceni-bez-hranic

 

Ukrajinské jednotřídky | Školy se snaží uchopit vzdělávání ukrajinských dětí nejrůznějšími způsoby. Jednou z možností, jak se této výzvy zhostit, je zavedení jednotřídek pro žáky z Ukrajiny, kde budou ukrajinskými pedagogy vyučovány v jejich rodném jazyce. Pro tento způsob výuky je možné využít projekt Ukrajinské jednotřídky, který připravilo ukrajinské velvyslanectví spolu s Nadačním fondem Děti Ukrajiny za podpory MŠMT.

Zdroj: ČTK. V Česku vnikne síť ukrajinských jednotřídek pro děti uprchlíků z Ukrajiny. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-cesku-vznikne-sit-ukrajinskych-jednotridek-pro-deti-uprchliku-z-ukrajiny/2171324

Z Ministerstva školství a ČŠI

 

Plat učitelů minulý rok vzrostl | Ministerstvo školství uvedlo, že plat učitelů vzrostl meziročně o 8 %. V loňském roce si tak učitelé průměrně přišli na 47 590 Kč. Meziroční nárůst však oproti předchozímu roku zpomalil. Průměrný plat nepedagogických pracovníků loni činil 26 261 Kč, u učitelů v mateřských školách to bylo necelých 40 tisíc Kč. MŠMT nyní připravuje novelu zákona o pedagogických pracovnících, která by zaručovala pedagogickým pracovníkům plat ve výši alespoň 1,4násobku průměrné mzdy v ČR.

Zdroj: ČTK. MŠMT: Plat učitelů vzrostl loni meziročně o osm procent na 47.590 korun. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msmt-plat-ucitelu-vzrostl-loni-mezirocne-o-osm-procent-na-47-590-korun/2178562  

 

Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání | Česká školní inspekce vydala přehled indikátorů, které hodnotí spravedlivost ve vzdělávání na úrovni školy. Systém popisuje 11 indikátorů, které je možné sledovat a patří mezi ně např. socioekonomický status, podíl příjemců státních dávek, podíl žáků opakujících ročník nebo žáků s odlišnými životními a kulturními podmínkami.

Zdroj: ČŠI. Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/System-indikatoru-spravedlivosti-vzdelavani-na-uro 

Legislativní okénko

 

Schválení lex Ukrajina | Prezident republiky dne 17. března podepsal zákon, který speciálně upravuje podmínky postupu při přijímání ukrajinských žáků do základních a středních škol, způsob hledání nejbližšího volného místa v základní škole, udělení výjimky pro navýšení kapacity nebo ze znalosti českého jazyka v případě přijímání ukrajinských pedagogů. Ministr Gazdík také sdělil, že MŠMT je připraveno předložit další návrh zákona, který by situaci řešil dlouhodobě pro příští školní rok.

NovÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA STARTU!

 

SMS-semináře | SMS-služby spustily nový projekt ve formě webinářů, které se zaměřují především na právní otázky spojené s vedením školy. Projekt odstartuje v pátek 1. dubna a následně se webináře budou konat každý dubnový čtvrtek. Prvním probíraným tématem budou za vedení Mgr. Bc. Lucie Obrovské, Ph.D. novinky v českém školství vyvolané válkou na Ukrajině. Pro klienty pověřenců SMS-služeb platí sleva ve výši 25 %!

Zdroj: SMS-služby. SMS-seminář – o školách nejen pro školy. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/SMS-seminar/

 

Barbora Šedová

Ředitelův infoservis, výběr nejdůležitějších aktualit z oblasti školství, pro vás dvakrát měsíčně připravuje kolegyně Barbora Šedová.

 

Pro obce a školy připravujeme také:ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení