Starostův infoservis  - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu!

 

Z vlády a ministerstev

 

Vláda rozhodla o vyčlenění volných ubytovacích kapacit některých úřadů a o postupech pro zajištění nouzového přístřeší | Usnesením vlády ze dne 16. března bylo uloženo ústředním úřadům a jimi řízeným institucím, aby v souvislosti s migrační vlnou zajistily pro kraje a obce místo v jimi spravovaných ubytovnách, rekreačních zařízeních či školících střediscích. Vedle toho také kabinet stanovil hejtmanům a primátorovi hlavního města povinnost zajistit ubytovací kapacity podle kvót v dočasném nouzovém přístřeší, a to ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností, městských částí a obvodů.

Zdroj: Vláda ČR. Výsledky jednání vlády 16. března 2022. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-16--brezna-2022-195037/

Kompenzační příspěvek pro kraje | Jednání vlády s hejtmany dospělo ke konsenzu ohledně rámcové podoby příspěvku na ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Částkou 200 Kč na osobu za noc se bude přispívat jak na dočasné nouzové přístřeší včetně stravy, tak na ubytování ve vlastních ubytovacích objektech samospráv bez stravy. Ubytování, které kraj zajistí u soukromých podnikatelů, je podpořeno základní částkou 250 Kč, tuto kompenzaci může kraj navýšit. Způsob, jakým budou kompenzace následně přerozdělovány obcím, však zatím zůstává předmětem jednání.

Zdroj: Vláda ČR. MV. Ministerstva vyčlení volné kapacity pro ubytování Ukrajinců. Kraje získají kompenzační příspěvek. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstva-vycleni-volne-kapacity-pro-ubytovani-ukrajincu-kraje-ziskaji-kompenzacni-prispevek.aspx

MMR připravuje dotace pro samosprávy, kterými chce podpořit nákupy mobilních domů a rekonstrukci budov pro válečné uprchlíky | K 1. dubnu plánuje ministerstvo pro místní rozvoj spustit národní program zaměřený na střednědobé až dlouhodobé ubytování pro lidi prchající před válkou na Ukrajině. Mobilní ubytovací jednotky pořízené s dotační podporou budou ve vlastnictví kraje nebo obce. O výši dotovaného podílu na nákladech zajištění takovýchto ubytovacích kapacit se stále jedná.

Zdroj: MMR. Bartoš: Připravujeme dotace pro obce a kraje na nákup mobilních domů a rekonstrukce budov pro příchozí z Ukrajiny. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-pripravujeme-dotace-pro-obce-a-kraje-na-nak

Ze Senátu

 

Stavební zákon je nezbytné opravit, shodují se odborníci | Územní plánování v samostatné působnosti a vyvlastňování, to byla stěžejní témata, kterými se zabývali odborníci na senátní konferenci v pondělí 14. března. Práce na tomto zásadním předpise veřejného práva není zdaleka u konce, jeho konečná podoba však bezesporu vnese zásadní změny do činnosti územní samosprávy. Předmětem diskuse bylo např. to, jak v samostatné působnosti strategicky plánovat využití území, jak posílit roli regulačních plánů, ekonomických nástrojů a jak v procesech stavebního práva sladit rozdílné veřejné zájmy samosprávy a státu. Místopředsedkyně senátu a spolupořadatelka konference, Jitka Seitlová, přislíbila zveřejnění záznamu, který zájemci o tuto problematiku jistě uvítají. Konferenci spolupořádala 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová, která je rovněž členkou Předsednictva SMS ČR.

Zdroj: Senátní tisk. Mnoho problémů v loni přijatém stavebním zákoně je třeba napravit, shodli se odborníci na konferenci v Senátu (15.03.2022). Dostupné z: https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=18.3.2022&O=13&id=3342&from=M

Aktuálně

 

Sdružení místních samospráv ČR jednalo s vládou o uprchlické krizi, stavebním zákoně i energetické bezpečnosti | Zástupci samospráv a vláda se vedle žhavého tématu dopadů války na Ukrajině věnovali také dlouhodobějším otázkám, které obce řeší. Mezi tyto zahrnuli zástupci Sdružení především připravovanou novelu stavebního zákona, soběstačnost obcí, legislativní regulaci odpadů, veřejné opatrovnictví, energetickou soběstačnost obcí, zmrazení odměn zastupitelů či potřebu státní pomoci obcím, které byly zasaženy pádem společnosti Sberbank.

Zdroj: SMS ČR: Samosprávy jednaly s vládou. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2942-samospravy-jednaly-s-vladou

Nová databáze umožní obcím ověřit kontaminaci půdy | Projekt pod názvem Národní inventarizace kontaminovaných míst vedl ke vzniku veřejně přístupné databáze, kterou lze využít např. při územním plánování. Specifikovala se potřeba sanace kontaminovaných pozemků, nejproblematičtějšími místy jsou především bývalé skládky komunálního odpadu. 

Zdroj: Hospodářské noviny. Parcela na skládce? Kontaminaci půdy lze ověřit v databázi. 

Veřejné zakázky váznou | Zdražení materiálů a paliv i odchod pracovníků, to vše vede obce k odkládání projektů směřujících k jejich rozvoji. Problematika přehodnocování investic se stává čím dál aktuálnější.

Zdroj: ČT 24. Veřejné zakázky váznou. Zdražování materiálu, paliv a práce nutí radnice odkládat projekty. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3455068-verejne-zakazky-vaznou-zdrazovani-materialu-paliv-a-prace-nuti-radnice-odkladat

Evropské fondy na sociální byty a bytová nouze | Oproti plánu postavit v letech 2014-2020 celkem 5 000 sociálních bytů se jich do roku 2023 očekává pouze 2 200. Rozbor klíčových nedostatků v otázkách alokace evropských financí do sociálního bydlení a dopady těchto problémů na společnost rozebírá ve svém článku předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka.

Zdroj: Aktuálně.cz. Proč ČR nevyužila dostatečně EU fondy na sociální byty? Dostupné z: https://blog.aktualne.cz/blogy/stepan-ripka.php?itemid=42242

Pozvánky

 

Dotace z fondů EU v období 2021 až 2027 – MMR připravuje semináře v regionech | O možnosti zúčastnit se seminářů, které pořádají regionální kanceláře Eurocenter, informovalo v tiskové zprávě Ministerstvo pro místní rozvoj. Budou se zde probírat např. politika soudržnosti EU, nové operační programy pro ČR či Národní plán obnovy. 

Zdroj: MMR. Ucelené informace o dotacích z fondů EU v novém programovém období 2021-2027 představí semináře v regionech. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/ucelene-informace-o-dotacich-z-fondu-eu-v-novem-pr

SMS-semináře | SMS-služby spustily nový projekt ve formě webinářů, které se zaměřují především na právní otázky spojené s vedením školy. Projekt odstartuje v pátek 1. dubna a následně se webináře budou konat každý dubnový čtvrtek. Prvním probíraným tématem budou za vedení Mgr. Bc. Lucie Obrovské, Ph.D. novinky v českém školství vyvolané válkou na Ukrajině. Pro klienty pověřenců SMS-služeb platí sleva ve výši 25 %!

Zdroj: SMS-služby. SMS-seminář – o školách nejen pro školy. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/SMS-seminar/

Soutěž Strom roku – 50 000 Kč na projekt, kterým výherce zvelebí jeho okolí | Nadace partnerství pořádá i letos soutěž o nejpopulárnější strom. Hlavním kritériem hodnocení bude podle organizátorů soutěže příběh stromu a jeho spojení s místními lidmi. Přihlášky lze podávat do 22. dubna. Více informací na www.stromroku.cz.

Zdroj: ČTK. Zájemci mohou přihlásit stromy do soutěže o ten nejsympatičtější. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zajemci-mohou-prihlasit-stromy-do-souteze-o-ten-nejsympatictejsi/2176238

 

Prokop Šulák

Starostův infoservis, výběr nejdůležitějších aktualit z komunální oblasti, pro vás každý týden připravuje kolega Prokop Šulák.

 

Pro obce a školy připravujeme také:ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení