Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Zpráva týdne

 

Novým ministrem školství by měl být Mikuláš Bek | Dosavadní ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek by měl svůj post vyměnit a stát se ministrem školství. Minulý týden dal této změně zelenou celostátní výbor STAN. Návrh bude nyní projednán s premiérem, který by následně mohl návrh na jmenování ministra předložit prezidentu Pavlovi.

Zdroj: Novinky.cz. Bek na školství, ministrem pro Evropu Dvořák, schválilo vedení STAN. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-bek-na-skolstvi-ministrem-pro-evropu-dvorak-schvalilo-vedeni-stan-40429704 

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Počty ukrajinských dětí ve školách | Z údajů MŠMT vyplývá, že počet ukrajinských žáků zůstává oproti stavu v září zhruba stejný. Počet ukrajinských dětí se lehce zvedl ve školkách a základních školách, naopak na středních školách mírně klesl. Celkově se však počet navýšil o necelých 1000 dětí. Data také ukazují, že školy mají stále kapacity případné další ukrajinské uprchlíky přijmout.

Zdroj: MŠMT. Počty ukrajinských dětí ve školách se oproti září téměř nezměnily. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pocty-ukrajinskych-deti-ve-skolach-se-oproti-zari-temer

Využití umělé inteligence ve školách | Pedagogická fakulta Univerzity Palackého chystá projekt E-bezpečí, který má zmapovat připravenost škol na zapojení umělé inteligence do vzdělávání. Prosí proto o vyplnění dotazníku, ve kterém učitelé vyplní své dosavadní zkušenosti s umělou inteligencí, s jejím dosavadním využitím nebo dokonce s jejím zneužíváním ze strany žáků. Dotazník je možné vyplnit na odkazu https://aka.ms/aiveskole.

Zdroj: MŠMT. Výzkum: AI v českých školách. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vyzkum-ai-v-ceskych-skolach 

LETEM SVĚTEM

 

Umělá inteligence a kybernetická bezpečnost | Využívání umělé inteligence může být kromě užitečnosti také kybernetickou hrozbou. Může být zneužita ze strany kyberútočníků. Proto je důležité, aby škola měla dostatečně zabezpečené servery, zároveň je však důležitá i proškolenost zaměstnanců. Na druhou stanu může AI sama pomoci, a to tak, že bude detekovat případné hrozby a bude je odrážet.

Zdroj: edu.cz. AI a kybernetická bezpečnost: Výzvy a příležitosti nejen pro školní prostředí. Dostupné z: https://www.edu.cz/ai-a-kyberneticka-bezpecnost-vyzvy-a-prilezitosti-nejen-pro-skolni-prostredi/

Jak na efektivní komunikaci mezi žáky, rodiči a učiteli? | Komunikace s teenagery může být často svízelná a na jejím konci nemusí vždy dojít k porozumění. Tématu se proto věnoval Národní pedagogický institut ve svém podcastu. Dozvíte se v něm, jak přistupovat k různým typům osobností dospívajících, jaká volit slova, aby nedocházelo k nedorozuměním, nebo jak žáky ze strany učitele motivovat a získat od nich zpětnou vazbu.

Zdroj: NPI. Zapojme všechny – Efektivní komunikace: učitelé, teenageři a jejich rodiče. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/12238-zapojme-vsechny-ucitele-teenageri-a-jejich-rodice

Změny ve výuce hudebky a výtvarky se nelíbí expertům | Změna koncepce výuky hudební a výtvarné výchovy, která by dávala větší prostor i dalším uměleckým předmětům, se nelíbí expertům, a to natolik, že pozastavili spolupráci na tvorbě koncepce s NPI. Podle nich neexistují pedagogové, kteří by byli schopni kvalitně vyučovat všechny umělecky zaměřené předměty najednou.

Zdroj: Novinky.cz. Expertům se nelíbí změny u hudební a výtvarné výchovy. Pozastavili spolupráci na úpravách učiva. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-expertum-se-nelibi-zmeny-u-hudebni-a-vytvarne-vychovy-pozastavili-spolupraci-na-upravach-uciva-40429410

Hodnocení v odborném vzdělávání | Studie z cyklu Budoucnost odborného vzdělávání a přípravy v Evropě má za cíl ukázat, jak se formy hodnocení vyvíjely v posledních 25 letech, míru využívání formativního a sumativního hodnocení nebo rozmanitost forem hodnocení. Nabízí také nahlédnutí do případových studií dalších evropských států.

Zdroj: NPI. Hodnocení v odborném vzdělávání prochází vývojem. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/12276-hodnoceni-odborne-vzdelavani-vyvoj 

pozvánky

 

Webinář k novým pravidlům kyberbezpečnosti pro obce a školy | Pro obce a školy jsme připravili další webinář ze série GDPR prakticky, který se bude věnovat nové evropské regulaci kyberbezpečnosti podle směrnice NIS2. Ta přináší řadu změn. Ne všechno, co se ale ve veřejném prostoru říká, je pravda. Na webináři s názvem „Směrnice NIS2 o kyberbezpečnosti. Co od nového roku přinese obcím a školám?“, který se uskuteční v náhradním termínu 23. května, mimo jiné zodpovíme, na koho nová pravidla skutečně dopadnou, jak moc jimi budou ovlivněny obce I. a II. typu a jejich školy a co vlastně znamená NIS 2. Webinářem provází Václav Řehoř a hostem bude Štěpán Daněk, specialista regulace z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. GDPR prakticky: Směrnice NIS 2 o kyberbezpečnosti. Co od roku 2024 přinese obcím a školám? / Václav Řehoř / 23.5.2023 (13:00 - 14:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/gdpr-prakticky--smernice-nis-2-o-kyberbezpecnosti--co-od-roku-2024-prinese-obcim-a-skolam--vaclav-rehor-25-4-2023--13-00-14-00-/

Vymáhání dlužného školného a stravného | V rámci cyklu webinářů Po škole s Evou Janečkovou se ve středu 3. května od 14 hodin uskuteční další setkání, tentokrát zaměřené na situace, kdy rodiče neplatí za školné v mateřské škole nebo školní družině a za stravné dětí. Probrány budou možnosti ředitele školy, nejvhodnější postupy, jak následný dluh vymáhat, nebo to, jaké důsledky může nezaplacení těchto plateb mít.

Zdroj: SMS ČR. Vymáhání dlužného školného a stravného / Eva Janečková / 3.5.2023 (14:00 - 15:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/vymahani-dluzneho-skolneho-a-stravneho-eva-janeckova-3-5-2023--14-00-15-00-/

Škola a krizové situace spojené s úmrtím | Organizace Cesta domů zve na seminář zaměřující se na komunikaci s dětmi a přístup k nim ve chvíli, kdy zemře někdo z jejich okolí či jejich blízký. Seminář je určen ředitelům škol, kteří by měli na základě jeho absolvování být schopni sestavit manuál s návodem, jak v těchto pro žáka těžkých chvílích postupovat. Seminář se uskuteční 24. května a 1. listopadu od 14 hodin v Praze.

Zdroj: Řízení školy online. Seminář pro ředitele: Škola a krizové situace spojené s úmrtím. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/seminar-pro-reditele-skola-a-krizove-situace-spojene-s-umrtim.a-17671.html

právní poradna pro školy

 

Doplňující volby do školské rady | Funkce člena školské rady zanikla před skončením jejího tříletého funkčního období. Jak dále v takové situaci postupovat? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.

SLADKÁ TEČKA

 

Mezinárodní den lesních školek | Asociace lesních MŠ oslaví tento den kampaní LESsnění, která má ukázat, že lesní školky a potažmo les samotný jsou vhodným místem pro odpočinek i spánek. Má za cíl také vyvrátit mýty o odpočinku v lesních školkách a poukázat na fakt, že návyk na spánek je obdobně důležitý jako třeba hygienické návyky.

Zdroj: Řízení školy online. Asociace lesních mateřských škol slaví Mezinárodní den lesních školek a ukazuje, jak se v lese odpočívá a spí. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/asociace-lesnich-materskych-skol-slavi-mezinarodni-den-lesnich-skolek-a-ukazuje-jak-se-v-lese-odpociva-a-spi.a-17687.html


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení