Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Zpráva týdne

 

Ministrem školství se stal Mikuláš Bek | Minulý týden ve čtvrtek jmenoval prezident Pavel Mikuláše Beka ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Ten už nastínil, jakým problémům se chce ve funkci věnovat. Především to bude navyšování kapacit a zvyšování dostupnosti vzdělávání a odstraňování omezení, která vedou k nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.

Zdroj: MŠMT. Mikuláš Bek se ujal funkce ministra školství. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/mikulas-bek-se-ujal-funkce-ministra-skolstvi-mladeze-a 

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Zájem o šablony OP JAK je vysoký | Do konce dubna se mohly školy hlásit do výzvy o finance z OP JAK. Žádost podalo 83 % škol a školských zařízení, necelé 4 tisíce projektů za 5,5 miliardy Kč už byly schváleny, dalších asi 2 800 žádostí se vyhodnocuje. Celková alokace výzvy je 9 miliard Kč. Finance směřují především na udržení si dlouhodobé spolupráce s podpůrnými pedagogickými pracovníky, školy žádaly také o prostředky na dvojjazyčného asistenta. 

Zdroj: Operační program Jan Amos Komenský. 83 % škol má zájem o šablony z OP JAK. Dostupné z: https://opjak.cz/aktuality/83-skol-ma-zajem-o-sablony-z-op-jak/ 

Podpora praxe na odborných školách | Několik žáků si v minulých dnech vyzkoušelo odbornou praxi na ministerstvu školství. Jednalo se o žáky oborů informačních technologií, kteří se zapojili do práce na digitalizaci státní správy. V průběhu května budou moci dvoutýdenní praxi u ministerstva školství absolvovat i další středoškoláci.

Zdroj: MŠMT. MŠMT podporuje praxi žáků odborných škol. Dostupné z: https://www.msmt.cz/msmt-podporuje-praxi-zaku-odbornych-skol 

Ministr školství se zúčastnil summitu OECD | Ještě před ukončením funkce ministra školství se Vladimír Balaš zúčastnil Mezinárodního summitu OECD k učitelské profesi ve Washingtonu. Účastníci z 22 zemí světa zde diskutovali především nutnost posílení učitelské profese, význam digitálních technologií jako nástroje zajištění kvalitního vzdělávání pro všechny, Balaš se pak zaměřil na téma výchovy k toleranci prostřednictvím osobnostního rozvoje nebo nutnost boje proti dezinformacím ze strany učitelů. 

Zdroj: MŠMT. Ministr Balaš na mezinárodním summitu OECD ve Washingtonu. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministr-balas-na-mezinarodnim-summitu-oecd-ve-washingtonu

LETEM SVĚTEM

 

Začaly zápisy do mateřských škol | Zápisy do školek probíhají dle školského zákona v období od 2. do 16. května, přičemž o konkrétním datu zápisu rozhodne ředitel školy. Pro děti ukrajinských uprchlíků je pak stanoven zvláštní termín, a to ve dnech od 1. do 15. června. Loni do školky nově nastoupilo 121 tisíc dětí, většina z nich ve svém spádovém obvodu, a to i přes velký nedostatek kapacit.

Zdroj: Novinky.cz. Začaly zápisy do školek. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-zacaly-zapisy-do-skolek-40430344 

Byly vyhlášeny výsledky přijímaček na střední školy | Na střední školy se letos přihlásilo přes 116 tisíc žáků. Ti v minulém týdnu obdrželi výsledky přijímaček. Ani velmi dobré bodové ohodnocení však často nestačilo na přijetí na mnoha gymnáziích, především těch pražských. Některé školy naopak stále kapacity mají a vypíšou ještě druhé kolo přijímaček. Z výsledků lze vyčíst, že se žáci oproti loňskému roku zhoršili v matematice, úspěšnost v češtině zůstala stejná. 

Zdroj: ČTK. Cermat: U jednotných přijímacích zkoušek z matematiky se školáci zhoršili. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cermat-u-jednotnych-prijimacich-zkousek-z-matematiky-se-skolaci-zhorsili/2358536. Některé SŠ vypisují 2. kolo přijímacího řízení, centrální přehled o tom není. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nektere-ss-vypisuji-2-kolo-prijimaciho-rizeni-centralni-prehled-o-tom-neni/2360358. Rozdíl v přijetí na gymnázium v Praze a mimo ni činí i desítky bodů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rozdil-v-prijeti-na-gymnazium-v-praze-a-mimo-ni-cini-i-desitky-bodu/2360924 

Pilotní zavedení pozice sociálního pedagoga | Pozice sociálního pedagoga má pomoci žákům, kterým se nedaří ve škole z důvodu složité rodinné situace, přičemž sociální pedagog by se s nimi snažil tuto situaci řešit. Školní neúspěch má totiž často příčinu v nefungujícím rodinném zázemí, kdy rodina sama tento problém řešit neumí. Sociální pedagog dokáže tento problém identifikovat a jeho řešení může přispět k větší prostupnosti vzdělávacího systému, zároveň uleví přetíženým pedagogům. Zavádění pozice nyní testují ve školách MČ Praha 7.

Zdroj: Řízení školy online. Sociální pedagog – pilotní zavádění pozice do škol. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/socialni-pedagog-pilotni-zavadeni-pozice-do-skol.a-17695.html 

pozvánky

 

Webinář k novým pravidlům kyberbezpečnosti pro obce a školy | Pro obce a školy jsme připravili další webinář ze série GDPR prakticky, který se bude věnovat nové evropské regulaci kyberbezpečnosti podle směrnice NIS2. Ta přináší řadu změn. Ne všechno, co se ale ve veřejném prostoru říká, je pravda. Na webináři s názvem „Směrnice NIS2 o kyberbezpečnosti. Co od nového roku přinese obcím a školám?“, který se uskuteční v náhradním termínu 23. května, mimo jiné zodpovíme, na koho nová pravidla skutečně dopadnou, jak moc jimi budou ovlivněny obce I. a II. typu a jejich školy a co vlastně znamená NIS 2. Webinářem provází Václav Řehoř a hostem bude Štěpán Daněk, specialista regulace z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. GDPR prakticky: Směrnice NIS 2 o kyberbezpečnosti. Co od roku 2024 přinese obcím a školám? / Václav Řehoř / 23.5.2023 (13:00 - 14:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/gdpr-prakticky--smernice-nis-2-o-kyberbezpecnosti--co-od-roku-2024-prinese-obcim-a-skolam--vaclav-rehor-25-4-2023--13-00-14-00-/ 

DIGI roadshow | Národní pedagogický institut připravil další setkání na téma rozvoje digitálních kompetencí, tentokrát pro učitele 2. stupně. Setkání slouží především ke sdílení zkušeností učitelů a odborníků, společnému řešení problémů a k diskuzi. Setkání se uskuteční 30. května ve 14 hodin ve všech krajských pracovištích NPI.

Zdroj: NPI. DIGI roadshow pro učitele druhého stupně základních škol. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/12341-digi-roadshow-pro-ucitele-druheho-stupne-zakladnich-skol 

právní poradna pro školy

 

Přijetí do mateřské školy v průběhu školního roku | Dítě nemohlo být v době rozhodování o přijetí řádně přijato z důvodu nedostatečné kapacity. V průběhu roku se ale kapacita pro přijetí uvolnila. Je možné přijmout dítě v průběhu školního roku na základě již dříve podané přihlášky, nebo je nutné podat přihlášku novou? Co když se rodiče takto přijatého dítěte nakonec rozhodnout, že dítě začne do školy docházet až v následujícím školním roce? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.

SLADKÁ TEČKA

 

Muži v mateřských a základních školách | Přečtěte si rozhovor s vychovatelem v lesní mateřské škole o tom, co ho na profesi baví, proč se stal učitelem ve školce, ale také o kulturních stereotypech a ekonomických faktorech, které jsou pro muže často odrazujícím faktorem při ucházení se o zaměstnání ve školce nebo na 1. stupni základní školy.

Zdroj: MŠMT. Muži v mateřských a základních školách: Tomáš Chalupský. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/muzi-v-materskych-a-zakladnich-skolach-tomas-chalupsky-1


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení